Addiko Chat Banking na Viberu

Prvo chat bankarstvo!

Nekad ste plaćali čekom.

Danas platite chatom!

Addiko Chat Banking na Viberu je digitalna usluga unutar javnog Addiko Bank Sarajevo profila na Viberu, koju mogu aktivirati postojeći i novi korisnici Addiko EBank usluge – usluge elektronskog bankarstva.
  • Plaćajte račune po već kreiranim uzorcima
  • Provjerite stanje i promet po računu
  • Interno prebacite sredstava unutar svojih Addiko računa
  • Uz niže naknade za sve učinjene transakcije
Brinemo se o sigurnosti vaših transakcija:
  • Ulaz na Addiko Chat Banking na Viberu, kao i transakcije, verifikuju se jedinstvenom šifrom
  • Plaćate po uzorcima koje ste prethodno kreirali unutar usluge EBank, uz max. dnevni limit od 500 KM - potencijalna šteta usljed zloupotrebe je svedena na minimum

Javnom Viber profilu Addiko Bank Sarajevo možete pristupiti skeniranjem ovog QR koda, koristeći QR Scanner unutar Viber aplikacije:

 

Kako aktivirati Addiko Chat Banking na Viberu pogledajte na videu:

Kako aktivirati Addiko Chat Banking uslugu na Viberu
Jesu li Vam ove informacije korisne?