Addiko EBank - elektronsko bankarstvo

Usluga Addiko EBank  namijenjena je korisnicima tekućeg računa. U svako doba dana putem Addiko EBank imate direktan pristup Vašim računima i time dodatno štedite vrijeme i novac. Upoznajte se sa ovom uslugom i brže i jednostavnije obavite transakcije sa bilo kojega mjesta u svijetu gdje imate pristup internetu i to potpuno sigurno. Vaše ćemo podatke zaštititi korištenjem najsuvremenije tehnologije.
Uz pomoć  Addiko EBank moći ćete obaviti:

  • Plaćanje svih vrsta računa u KM i to povoljnjije 50% nego na šalteru Banke
  • Plaćanje po računima unutar Banke i po računima drugih banaka
  • Kupoprodaja strane valute
  • Prijenos sredstava sa računa na račun
  • Pregled i kontrola određenih naloga
  • Uvid u izvode po Visa Revolving i MasterCard kartici
  • Kroz aplikaciju  za fizičke osobe imate i mogućnost trgovanja vrijednosnim papirima-usluga "e-trading"

Addiko EBank sigurnost:

Kao što Banka mora biti potpuno sigurna da su korisnici koji pristupaju računima u banci upravo oni za koje se predstavljaju, tako i Vi morate biti sigurni da je sustav kojem ste pristupili upravo sustav naše Banke.
U tu svrhu Banka koristi certifikat koji nam je izdao svjetski priznati autoritet na području komunikacije putem interneta-firma Verisign.
Kako biste bili sigurni da se Vaši podaci na putu do bančinih servera ne mogu elektronski presretati, za prijenos podataka koristi se tzv. SSL protocol što znači da su svi podaci u prijenosu zaštićeni najsuvremenijom, 128-bitnom enkripcijom.

Gotovo najvažniji segment sigurnosti predstavlja identifikacija korisnicima. Banka mora pouzdano znati tko je korisnik, a isto tako korisnik mora biti siguran da se nitko drugi umjesto njega ne može predstaviti i poslovati u njegovo ime.

Za identifikaciju koristi se token koji prilikom svake prijave u aplikaciju generira jednokratnu lozinku. Nakon svakog uključenja tokena vrijednost lozinke je različita, a buduću vrijednost nije moguće predvidjeti. Upotreba već iskorištenih jednokratnih lozinki nije dopuštena.
 

Molimo Vas da se upoznate sa Korisničkim uputstvom Opštim uslovima korištenja Addiko EBank  i pročitate Standardni informacioni list

Jesu li Vam ove informacije korisne?