Addiko SMS

Razvili smo modernu uslugu, Addiko SMS, koja će Vam omogućiti da u svakom trenutku putem svog mobilnog telefona budete informisani o stanju Vašeg tekućeg računa.
O promjenama na računu, uplatama ili isplatama izvještavamo Vas SMS porukom – izaberite želite li dobivati informaciju o svakoj promjeni ili želite dobiti informaciju na Vaš zahtjev.
Možete i kombinirati ova dva načina, na Vama je da odlučite.

 Svi klijenti korisnici  Addiko SMS usluge za upit za stanje na računu u poruci pored "SNR" trebaju upisati broj tekućeg računa odvojen razmakom (npr. SNR 12345678). Poruku sa upitom o stanju na tekućem računu potrebno je poslati na broj telefona +387 63 365 024.

Mjesečne naknade za korištenje usluge  Addiko SMS       Iznos              
Stanje računa na mobitel vlasnika računa na zahtjev korisnika(inicira se slanjem SMS poruke sadržaja SNR) za: tekuće, žiro i devizne račune     1,70 KM
Slanja stanja tekućeg računa nakon svake promjene za: tekuće, žiro i devizne račune    2,20 KM
Paket za dvije usluge    3,00 KM

 

  • Standardni informacioni list za uslugu addiko SMS:
Jesu li Vam ove informacije korisne?