Blic gotovinski kredit

  • Iznos kredita: od 1.000 do 70.000 KM
  • Rok otplate: od 12 mjeseci do 10 godina
  • Bez žiranata/jamaca
  • Birajte datum uplate mjesečne rate (1, 10, 20. ili 25. dan u mjesecu)

Za još lakši izbor napravili smo za vas pregled visine rata za različite iznose i rokove otplate Addiko blic gotovinskog kredita →

Upoznajte se sa uslovima kreditiranja kroz standardni informativni list za Fiksnu i Promijenljivu kamatnu stopu za ove kredite:

Iznos kredita u KM Rata kredita za otplatu od 5 godina Rata kredita za otplatu od 8 godina  Rata kredita za otplatu od 10 godina
10.000 199,86 138,29 117,61
30.000 599,57 414,86 352,83
50.000 999,29 691,43 588,04
70.000     823,26

 

Pogledajte video spot naše nove marketinške kampanje za Blic gotovinske kredite:

Fiksna KS - reprezentativni primjer
Kredit u iznosu 50.000 sa rokom otplate 9 godina - mjesečni anuitet 635,24 KM
Nominalna KS Godišnje 7,39 % Ukupna kamata 18.902,90 KM
Efektivna KS 7,98 %  
Naknada za obradu zahtjeva Jednokratno 1% 500 KM
Naknada za vođenje kreditnog računa Mjesečno 1,5 KM 163,50 KM
Troškovi ovjere admin. zabrana Po AZ po učesniku 4,10 KM 8,20 KM
Troškovi mjenice Po mjenici 5 KM 5 KM
Notarske usluge - -
Naknada za vođenje tekućeg računa za jedan mjesec 2,60 KM 2,60 KM

 

Promijenljiva KS - reprezentativni primjer
Kredit u iznosu 50.000 sa rokom otplate 9 godina - mjesečni anuitet 635,24 KM
Nominalna KS Godišnje 7,39 % (12 M EURIBOR + 7,47 %) Ukupna kamata 18.902,90 KM
Efektivna KS 7,98 %  
Naknada za obradu zahtjeva Jednokratno 1% 500 KM
Naknada za vođenje kreditnog računa Mjesečno 1,5 KM 163,50 KM
Troškovi ovjere admin. zabrana Po AZ po učesniku 4,10 KM 8,20 KM
Troškovi mjenice Po mjenici 5 KM 5 KM
Notarske usluge - -
Naknada za vođenje tekućeg računa za jedan mjesec 2,60 KM 2,60 KM
 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?