Često postavljana pitanja

1.       Zašto kasne uplate penzija/mirovina iz mjeseca u mjesec?
Uplate penzija/mirovina direktno zavise od uplate sredstava od strane Federalnog fonda PIO/MIO.
Banka rasknjiži penzije/mirovine na račune svojim korisnika penzionera/umirovljenika, čim se sredstva za navedeno uplate od strane Federalnog fonda PIO/MIO.

2.     Šta je potrebno za otvaranje transakcijskog računa fizičkog lica (rezident)?
Za otvaranje transakcijskog računa fizičkog lica rezidenta koji u banci prima placu ili druge redovne prilive i neredovne prilive (osim umirovljenika/penzionera koji mirovinu/penziju primaju preko Fonda PIO/MIO) potrebno je, Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija osobne iskaznice/licne karte i potvrde o prebivalistu izdana od strane CIPS-a ne starija od tri mjeseca.
Za transakcijski racun studenta potrebno je dodatno kopija indexa, odnosno stranica sa slikom, osobnim podacima i stranica sa upisanom godinom.
Za umirovljenike/penzionere koji mirovinu/penziju primaju preko fonda MIO/PIO potrebno je, dodatno dostaviti i ček od penzije, kao i popuniti ovlaštenje za prijenos penzije/mirovine.

3.     Šta je potrebno za otvaranje nerezidentnog računa fizičkog lica?
Za otvaranje računa nerezidentu potrebno je Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija putovnice/pasoša, kao i potvrda boravišta izdata od strane nadležnog terenskog centra za poslove sa strancima, uz obrasce popunjene u poslovnici Banke.
Izuzetno, državljani sljedećih država mogu ući u BiH sa valjanom osobnom/ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
•     država članica EU
•     država potpisnica Šengenskog sporazuma
•     iz zemalja: Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta  Stolica i Švicarska Konfederacija
U slučaju stranih dokumenata koji nisu napisani na jednom od jezika koji se koriste u BiH, potrebno je dostaviti prijevod ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
    
4.     Da li Visa Electron može da se koristi za plaćanje preko interneta?
Ne, Visa Electron nije kartica namijenjena za plaćanje preko interneta. Za te svrhe imamo druge kartice koje možete da koristite kao što su MasterCard, Visa Revoling, Maestro,  Visa dopunjiva kartica.

5.       Do kojeg iznosa su osigurani štedni ulozi?
S obzirom da je Addiko Bank d.d. članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, štedni ulozi građana osigurani su prema Zakonu o osiguranju depozita, u iznosu do 50.000 KM po klijentu.

6.     Koji su uslovi za odobrenje prekoračenja po tekućem računu?
Prekoračenje po tekućem računu se odobrava klijentima koji su u stalnom radnom odnosu i imaju redovne mjesečne prilive na tekućem računu. Prekoračenje se dobija  bez žiranata i korišteno prekoračenje možete otplatiti kad god želite. Odobrava se na rok od 6 mjeseci uz automatsko produženje sve dok imate redovne mjesečne prilive na tekući račun i ako na dan automatskog produženja niste u nedozvoljenom minusu preko 70KM, te ako ste uredni po svim ostalim kreditnim proizvodima Banke.

7.    Koje se kartice mogu koristiti za plaćanje/kupovina putem interneta?
Kartice kojima se mogu vrsiti plaćanja/kupovina putem Interneta su Visa Revolving, MasterCard, Maestro, dopunjiva Addiko Visa internet kartica.
•    Osigurajte da Vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software.
•    Kupujte na poznatim i sigurnim web stranicama - ikona koja ih označava je zaključani lokot ili ključić u donjem desnom kutu ekrana.
•    Ignorirajte e-mail poruke u kojima se traže Vaši osobni podaci, šifre, PIN i sl.
•    Uvijek isprintajte svoju narudžbu, uvjete kupovine/povrata robe/isporuke, te adresu i telefonski broj prodajnog mjesta.

8.    Šta je riziko polica osiguranja?
To je polica osiguranja života i vinkulirana je u korist Banke.

9. Šta je interkalarana kamata?
To je kamata koja se plaća na iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu. Visina interkalarne kamate obično se obračunava u visini redovne kamate iz ugovora, ukoliko nije određeno drukčije.

10.    Šta su troškovi obrade kredita?
To je trošak obrade kreditnog zahtjeva, izražen u procentima, a izračunava se na iznos odobrenog kredita i naplaćuje jednokratno.

11.    Šta činiti prilikom gubitka ili krađe platne kartice?
Odmah pozovite naš centar koji je dostupan  24 sata dnevno , na broj +387-36-444-234 a poziv možete uputiti radnim danima i na broj telefona Kontakt Centra +387 70 340 340. Naknadno dođite u poslovnicu Banke koja Vam je izdala karticu kako biste ispunili svoje formalne obaveze i dobili drugu karticu.

12.    Šta je Addiko EBank Internet bankarstvo (prednosti za klijenta) ?
ova usluga Vam omogućava da postanete svoj lični bankar i da sami kontrolišete stanje i promet na svojim prijavljenim računima, provjerite izvode i platne naloge, platite sve vrste računa unutar domaćeg platnog prometa, izvršite kupoprodaju deviza, i niz drugih usluga, uz niže naknada. I sve to bez fizičkog dolaska u Banku!
Tačnije, Banka dolazi Vama gdje god Vi poželite: u Vašu kuću, na Vaše radno mjesto, u omiljeni internet kafe, ili na bilo koje drugo mjesto koje ima računar i internet vezu, kako u zemlji tako i u inostranstvu! U svako doba dana putem Addiko EBank imate direktan pristup vašim računima i time dodatno štedite vrijeme i novac. Vaše ćemo podatke zaštititi korištenjem najsuvremenije tehnologije.

Jesu li Vam ove informacije korisne?