Devizni račun

Devizni račun je račun za obavljanje platnog prometa u stranim valutama u granicama raspoloživih sredstava koji mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe.

  • Ako ste vlasnik deviznog računa u EUR-ima nudimo i  Addiko Maestro Card za 24/7 pristup sredstvima koja imate na računu
Jesu li Vam ove informacije korisne?