Restruktuiranje postojećih obaveza

Aktuelna ekonomska situacija mnogim klijentima uzrokuje poteškoće u otplati dospjelih obaveza.
Sa ciljem premošćivanja problema Addiko banka  svojim klijentima nudi mogućnost restruktuiranja postojećih obaveza kroz proizvode kao što su:

  • Produženje roka otplate
  • Restruktuiranje – po Odluci Federalne agencije za bankarstvo
  • Restruktuiranje postojećih obaveza putem otvaranja nove partije
  • Odgoda plaćanja dospjelog duga
  • Moratorij

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćenje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

 

Addiko Bank Sarajevo