Maestro

Osnovne karakteristike:

  • Addiko Maestro je kartica vezana za Vaš devizni račun u EURima, i možete ju zatražiti bilo da ste domaća ili strana fizička osoba
  • Kartica služi za raspolaganje sredstvima sa deviznog računa u EUR-ima 24 h na dan
  • Upisnina i članarina se ne naplaćuju.

Najznačajnije prednosti:

  •  Posebna pogodnost za korisnike Addiko Maestro kartice je što su transakcije podizanja gotovine na bankomatima Addiko Grupe u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori bez naknade
  • Međunarodna prihvaćenost - može se koristiti za plaćanje širom svijeta gdje god postoji oznaka Maestro/MasterCard
  • Praktičnost - jednostavna i sigurna za korištenje
  • Plaćanje roba i usluga na POS terminalima je bez naknade
  • Sigurnost - Chip kartica - mogućnost zloupotrebe kartice svedena na minimum
  • Mogućnost plaćanja/kupovine na Internetu
Dnevni limit Broj/iznos
Broj svih  transakcija 23
Iznos svih transakcija 1.000,00 KM
Broj bankomatskih transakcija 3
Iznos bankonatskih transakcija 250,00 KM
Četverodnevni limit Broj/iznos
Broj svih transakcija 30
Iznos svih transakcija 2.500,00 KM
Broj bankomatskih transakcija 10
Iznos bankomatskih transakcija 1.000,00 KM
VIP status 3 puta veći

 

 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?