Međunarodni platni promet

Transakcije sa licima van BiH

Plaćanje u inozemstvo  - nalog 1450

Plaćanje u inozemstvo obavlja se u skladu sa zakonskim propisima na osnovu dokumentacije koju kao klijent predajete banci:

  •  ispravno popunjen i ovjeren obrazac 1450
  • račun, predračun, ugovor ili drugi pravovaljani dokument na kojem se zasniva devizna doznaka

Klijent treba na svom računu osigurati sredstva za pokriće doznake i za plaćanje naknade banci. Kupoprodaja deviza se vrši po zvaničnom kupoprodajnom tečaju, prema važećoj tečajnoj/kursnoj  listi Addiko banke. Po ispunjenju uvjeta, plaćanja prema inozemstvu se izvršavaju sa datumom valute - isti ili najkasnije slijedeći radni dan po prijemu naloga i osiguranom pokriću.

Naplate iz inozemstva - nalog 743

Po prijemu SWIFT poruke MT 103 iz inozemstva, odnosno po odobrenju računa Addiko banke kod jedne od korespondentnih banaka, devizna sredstva se raspoređuju u korist  Vašeg deviznog računa.
Ukoliko očekujete priliv iz inozemstva u obavezi ste dostaviti Vašem ino partneru, odnosno nalogodavc,u instrukcije za plaćanje iz inozemstva koje će obavezno sadržavatii Vaš broj računa odnosno IBAN kod Addiko banke i BIC (SWIFT) banke - HAABBA22.
Detaljne instrukcije za plaćanje iz inozemstva možete dobiti u svakoj poslovnoj jedinici banke, osobno, putem faksa ili e-mailom.
 

 

 

Naknada Iznos
Odljevi
Doznake u inozemstvo s računa i štednih uloga-opcija BEN i SHA 0,50%, min. 20,00 KM
Doznake u inozemstvo s računa i štednih uloga građana-opcija OUR 0,80%, min. 30,00 KM
Doznake u inozemstvo sa računa i štednog uloga građana u banku članicu Addiko Group 0,10%, min. 20,00 KM
Devizne doznake sa računa i štednog uloga na račune drugih banaka u zemlji 0,80%, min. 30,00 KM
Prodaja Eura radi doznake u inozemstvo 0,10%, min. 0,10 KM
Priljevi
Doznaka građana iz inozemstva- opcija OUR za priliv sa računa fizičkih osoba članica Addiko Grupe 11,74 KM za priliv iz ostalih banaka 0,10%, min: 25,00 KM,max: 135,00 KM
Naknade za priljeve iz inozemstva izuzev redovnih mjesečnih primanja (BEN, SHA) za priliv sa računa fizičkih osoba članica Addiko Grupe

za priliv iz ostalih banaka

do 200 KM 2,50 KM 2,50 KM
od 201 do 1.000 KM 6,00 KM 6,00 KM
od 1.001 do 5.000 KM 10,00 KM 15,00 KM
od 5.001 do 10.000 KM 10,00 KM 25,00 KM
od 10.001 do 50.000 KM 10,00 KM 35,00 KM
od 50.001 do 100.000 KM 10,00 KM 45,00 KM
od 100.001 KM 10,00 KM 55,00 KM
Doznaka iz inozemstva na ime redovnih mjesečnih primanja (rente, mirovine, plaće i sl.) Bez provizije

 

 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?