Međunarodni platni promet

Transakcije sa licima van BiH

Plaćanje u inozemstvo  - nalog 1450

Plaćanje u inozemstvo obavlja se u skladu sa zakonskim propisima na osnovu dokumentacije koju kao klijent predajete Banci:

  •  ispravno popunjen i ovjeren obrazac 1450
  •  račun, predračun, ugovor ili drugi pravovaljani dokument na kojem se zasniva devizna doznaka

Klijent treba na svom računu osigurati sredstva za pokriće doznake i za plaćanje naknade Banci. Kupoprodaja deviza se vrši po zvaničnom kupoprodajnom tečaju, prema važećoj tečajnoj/kursnoj listi Addiko banke. Po ispunjenju uvjeta, plaćanja prema inozemstvu se izvršavaju sa datumom valute - isti ili najkasnije slijedeći radni dan po prijemu naloga i osiguranom pokriću.

Naplate iz inozemstva - nalog 743

Po prijemu SWIFT poruke MT 103 iz inozemstva, odnosno po odobrenju računa Addiko banke kod jedne od korespondentnih banaka, devizna sredstva se raspoređuju u korist  Vašeg deviznog računa.
Ukoliko očekujete priliv iz inozemstva u obavezi ste dostaviti Vašem ino partneru, odnosno nalogodavcu instrukcije za plaćanje iz inozemstva koje će obavezno sadržavati Vaš broj računa odnosno IBAN kod Addiko banke i BIC (SWIFT) banke - HAABBA22.
Detaljne instrukcije za plaćanje iz inozemstva možete dobiti u svakoj poslovnoj jedinici Banke, osobno, putem faksa ili e-mailom.
 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?