Osnovne informacije

U Bosni i Hercegovini Addiko čine 2 banke sa sjedištem u Sarajevu i Banjaluci.
Addiko Bank d.d. je članica Addiko grupacije koja se sastoji od mreže banaka u pet zemalja: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Crnoj Gori, a središte holdinga nalazi se u Beču u Austriji. Addiko posluje kroz više od 250 poslovnica te pruža finansijske usluge za više od 1,2 miliona klijenata. Advent International i Europska banka su vlasnici Addiko grupe.

O Advent Internationalu

Osnovan 1984., Advent International je jedan od najvećih i najiskusnijih globalnih private equity ulagača. Od svog osnivanja, kompanija je ulagala u više od 300 transakcija preuzimanja, u 40 zemalja te danas upravlja imovinom vrijednom 27 milijardi eura. Sa podružnicama na četiri kontinenta, Advent International je razvio globalno integrisani tim sa više od 180 investicijskih stručnjaka širom Sjeverne Amerike, Evrope, Južne Amerike i Azije. Kompanija  je usmjerena na ulaganja u pet ključnih sektora: Poslovne i finansijske usluge; Zdravstvo; Industrija; Trgovina na malo, usluge i turizam te Tehnologija, mediji i telekomunikacije. Nakon 30 godina posvećenih međunarodnim ulaganjima, Advent je predan održavanju saradnje sa rukovodećim timovima kako bi kompanijama u svom portfelju osigurao održivi rast prihoda i zarade.
Više informacija na: www.adventinternational.com

O EBRD-u

Europska banka za obnovu i razvoj je u vlasništvu 64 države i dvije međudržavne institucije, te podupire razvoj tržišnog gospodarstva i demokratije.
Više informacija na: www.ebrd.com, www.facebook.com/ebrdhq i www.twitter.com/ebrd.

Addiko Bank d.d.
Trg solidarnosti 12  • 71 000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 (0)33 755 755,   Fax  + 387 (0)33 755 855

Kontakt Centar: + 387 (0)70 340 340

Call centar Odjela naplate: + 387 (0)33 922 100
info.fbih@addiko.comwww.addiko.ba
SWIFT: HAABBA22 •  Kantonalni sud: Sarajevo • MBS: 65-02-0003-16 (stari broj: 1-10164 )• ID broj 4227149610005 Rač. br: 3060210000021348
 

Hitni pozivi za platne kartice

Radi sprječavanja moguće zloupotrebe, izgubljenu ili ukradenu Karticu Vi kao  korisnik ste dužni odmah prijaviti u bilo koju poslovnicu Banke ili na telefon +387(0)36 444 234,  +387 (0) 70 340 340 ili u najbližu banku koja ima VISA oznaku. Svaka banka članica VISA sistem obavezna je primiti prijavu o izgubljenoj/ukradenoj Kartici bez obzira na to koja je banka izdavatelj kartice. Ako sumnjate da je Kartica ukradena o tome treba da obavijestite policiju.

Addiko Bank d.d.
CENTRALA, Trg Solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo
+387 33 755 755
+387 33 755 855
Addiko Bank a.d.
Aleja svetog Save 13, 78 000 Banja Luka
+387 51 336 500
+387 51 336 518
Addiko Bank d.d.
Ured u Mostaru, Kneza Branimira 2b, 88 000 Mostar
+ 387 70 340 340
+387 36 444 235
Addiko Invest d.o.o.
Kralja Petra Krešimira IV, lamela 3/II, 88 000 Mostar
+387 36 328 687
+387 36 328 677
Jesu li Vam ove informacije korisne?