Paket Komfort

Samo komforno! Addiko Komfort paket

Uz Addiko Komfort paket tekućeg računa donosimo vam brojne pogodnosti!

  • Jednostavnije za korištenje
  • Povoljnije za Vaš budžet

Šta je Addiko Komfort paket ?

Paket je kombinacija različitih bankarskih proizvoda i usluga. Osnova paketa je tekući račun uz koji dolaze:

  • Addiko Visa Electron kartica i kreditna Addiko Visa Revolving kartica
  • Dozvoljeno prekoračenje po računu
  • Addiko EBank elektronsko bankarstvo, Addiko Mobile - mobilno bankarstvo  i Addiko SMS usluga, putem kojih u svako doba dana imate direktan pristup Vašim računima
  • Addiko MasterCard  kartica na rate  uz koju vam osiguravamo: 

¡“Purchace protection”- osiguranje proizvoda kupljenog Addiko MasterCard  karticom na rate od provalne krađe, razbojništva ili oštećenja 90 dana od kupovine  i

¡Extended warranty - produženu garancija  od 6 do 36 mjeseci za kupljeni proizvod

Naznačajnije pogodnosti 

  • Jednostavnije za korištenje - jednokratna naknada za paket usluga umjesto naknada za pojedinačne usluge na mjesečnom nivou.
  •  Povoljnije za Vaš budžet - bez godišnje naknade za korištenje Addiko platnih kartica.
  • Primjer izračuna trajanja produžene garancije:
Garancija proizvođača Produžena garancija Ukupna garancija
6 mjececi 6 mjeseci 12 mjeseci
12 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca
24 mjeseca 12 mjeseci 36 mjeseci

 

Upoznajte se sa Standardnim informacionim listom ↓

Jesu li Vam ove informacije korisne?