Oročeni depoziti

Za svakog pojedinačnog klijenta određuju se uvjeti oročenja depozita, u skladu sa njegovim potrebama i željama, te se vrši isplata kamate na godišnjem ili mjesečnom nivou, u vidu rente ili na kraju perioda oročenja.

Ukoliko kao deponent želite raspolagati oročenim depozitom, prije isteka roka,  to možemo omogućiti na osnovu izjave o razlogu za prijevremeno razročenje, i to u sljedećim slučajevima:

  • ovrhe na novčanim sredstvima klijenta i/ili po odlukama nadležnih tijela (Suda, i sl.), odnosno u drugim slučajevima sukladno prisilnim propisima.
  • bolesti vlasnika, direktora društva ili lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje društva (u ovakvim slučajevima potrebno je da uz zahtjev za razročenje deponent dostavi i dokaz o bolesti jednog od navedenih lica za čije liječenje su potrebna oročena sredstva)
  • saniranje šteta nastalih zbog elementarnih nepogoda,
  • saniranja negativnih posljedica nastalih uslijed otežanog poslovanja društva (smanjenja likvidnost, otežana naplata obaveza od strane kupaca, otežano servisiranje poreskih obaveza, otežano servisiranje obaveza prema dobavljačima i sl.). U tom slučaju potrebno je dostaviti analitiku kupaca i dobavljača ili pismenih opomena iz kojih je vidljivo da postoji velika vjerojatnoća da će u slučaju neplaćanja dospjelih obaveza prema navedenim komitetnima društvo doći u blokadu ili će navedena situacija dovesti do otežanog poslovanja društva u narednom razdoblju.

Takav depozit smatrat će se depozitom po viđenju, te će se na njega obračunati kamatna stopa koja se obračunava na sredstva po viđenju i to od dana oročenja do dana isplate, osim ako nije drugačije ugovoreno, tj. određeno Odlukom Banke.

  • Kamatne stope na godišnjoj razini na oročena sredstva u USD, CHF i drugim valutama.

Kamatne stope čije će se oročenje ugovarati u USD, CHF i drugim valutama posebno će se dogovarati i s Odjelom upravljanja bilancom i Riznica, ovisno o kretanju kamatnih stopa na financijskom tržištu novca.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".