Rentna štednja

  • Rentna štednja ugovara se s rokom dospjeća od 12 do 60 i više mjeseci i s mjesečnom tromjesečnom ili polugodišnjom isplatom kamate kao rente
  • Kamatna stopa je fiksna
  • Ugovori o rentnoj štednji mogu se zaključiti u KM, EUR i USD

KM

EUR 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci

60 mjeseci i više

10.000-50.000 5.000-25.000 0,55% 1,25% 2,00% 2,25% 2,85%
50.001-100.000 25.001-50.000 0,60% 1,30% 2,05% 2,30% 2,90%
preko 100.000 preko 50.000 0,65% 1,35% 2,10% 2,35% 2,95%

 

Iznosi USD/kamatne stope 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci i više
5.000-35.000 0,60% 0,75% 1,00%
35.001-80.000 0,65% 0,80% 1,05%
preko 80.000 0,70% 0,85% 1,10%
  • Primjer Efektivne kamatne stope (EKS) prikazan je u Standardnom informativnom listu-

*Od 15.05.2017. su u primjeni  nove kamatne stope kako je prikazano u tabeli:

KM / mjeseci EUR / mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci 60 mjeseci  i više
Do 50.000 Do 25.000 0,40 1,10 1,70 2,00 2,40
Od 50.001 Od 25.001 0,50 1,15 1,75 2,05 2,45
USD-svi iznosi   0,75 1,00 1,15 1,25 1,50

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?