Rentna štednja

  • Rentna štednja ugovara se s rokom dospjeća od 12 do 60 i više mjeseci i s mjesečnom tromjesečnom ili polugodišnjom isplatom kamate kao rente
  • Kamatna stopa je fiksna
  • Ugovori o rentnoj štednji mogu se zaključiti u KM, EUR i USD

*Od 15.05.2017. su u primjeni  nove kamatne stope kako je prikazano u tabeli:

KM / mjeseci EUR / mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci 60 mjeseci  i više
Do 50.000 Do 25.000 0,40 1,10 1,70 2,00 2,40
Od 50.001 Od 25.001 0,50 1,15 1,75 2,05 2,45
USD - od 5.000   0,75 1,00 1,15 1,25 1,50

 

 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?