Restart krediti

Addiko restart krediti - za vaš novi početak

Objedinite sve svoje kreditne obaveze u jedan kredit ♦ Uz fiksnu kamatnu stopu ♦ Bez žiranata/jamaca i bez dodatnog osiguranja kredita ♦ Birajte datum uplate mjesečne rate: 1, 10, 20, ili 25. dan u mjesecu

 • Addiko Restart kredit za zatvaranje kredita u drugim bankama
 • Iznos kredita: od 10.000 KM do 80.000 KM
 • Rok otplate kredita: od 5 do 15 godina
 • Fiksna nominalna kamatna stopa: od 6,89% do 7,89% 
 • Fiksna efektivna kamatna stopa: 7,15% za kredit u iznosu 70.000 KM, NKS 6,89%, period 15 godina, naknadu od 0%, trošak vođenja kreditnog računa 1,50 KM uz trošak mjenica i ovjere AZ.
 • Naknada 0,00% na iznos koji se zatvara, odnosno 1,00% do 1,50% na dodatna sredstva
 • Valuta kredita: Kredit se odobrava u KM, uz valutnu klauzulu vezanu za EUR.

Addiko Restart kredit za nova sredstva

 • Iznos kredita: od 2.000 KM do 70.000 KM (za penzionere od 1.000 do 30.000 KM)
 • Rok otplate kredita: od 12 mjeseci do 10 godina ( za penzionere od 12 mjeseci do 8 godina)
 • Fiksna nominalna kamatna stopa: od 7,29% do 9,99% 
 • Fiksna efektivna kamatna stopa: 7,98% za kredit u iznosu 50.000 KM,  NKS 7,39%, za period 9 godina, uz naknadu od 1% i  trošak vođenja kreditnog računa u iznosu od 1,50 KM uz trošak mjenica i ovjere AZ)
 • Naknada od 1,00% do 2,50%,  min. 25,00 KM
 • Valuta kredita: Krediti sa rokom otplate do 60 mjeseci se odobravaju u valuti KM bez valutne klauzule, a krediti sa rokom otplate od 60 mjeseci i više se odobravaju u KM, uz valutnu klauzulu vezanu za EUR.

 • Reprezentativni primjer ukupnih troškova - zatvaranje kredita u drugim bankama
 • Reprezentativni primjer ukupnih troškova - kredit za nova sredstva
 • Reprezentativni primjer ukupnih troškova - kredit za penzionere
 • Kredit za zatvaranje obaveza u drugim bankama u iznosu od 70.000 KM, rok otplate 15 godina, mjesečni anuitet 624,88 KM.

  Nominalna kamatna stopa (NKS) 6,89 % 42.867,81 KM

  Efektivna kamatna stopa (EKS)

  7,15 %  
  Naknada za obradu zahtjeva 0,00 % 0,00 KM
  Troškovi mjenica 5,00 KM jedna mjenica, 5,00 KM
  Notarske usluge nema notarskih usluga nema troškova
  Naknada za vođenje kreditnog računa 1,50 KM mjesečno 271,50 KM
  Troškovi ovjere administrativnih zabrana 4,10 KM po AZ po učesniku u kreditu 8,20 KM

   

 • Kredit za nova sredstva u iznosu od 50.000 KM, rok otplate 9 godina, mjesečni anuitet 635,24 KM.

  Nominalna kamatna stopa (NKS) 7,39 % 18.902,90 KM

  Efektivna kamatna stopa (EKS)

  7,98 %  
  Naknada za obradu zahtjeva 1,00 % 500,00 KM
  Troškovi mjenica 5,00 KM jedna mjenica, 5,00 KM
  Notarske usluge nema notarskih usluga nema troškova
  Naknada za vođenje kreditnog računa 1,50 KM mjesečno 163,50 KM
  Troškovi ovjere administrativnih zabrana 4,10 KM po AZ po učesniku u kreditu 8,20 KM
   

   

 • Kredit za penzionere u iznosu od 10.000 KM, rok otplate 8 godina, mjesečni anuitet 146,45 KM.

  Nominalna kamatna stopa (NKS) 8,99 % 4.131,69 KM

  Efektivna kamatna stopa (EKS)

  10,19 %  
  Naknada za obradu zahtjeva 1,50 % 150,00 KM
  Troškovi mjenica 5,00 KM jedna mjenica, 5,00 KM
  Notarske usluge nema notarskih usluga nema troškova
  Naknada za vođenje kreditnog računa 1,50 KM mjesečno 145,50 KM
  Troškovi ovjere administrativnih zabrana 4,10 KM po AZ po učesniku u kreditu 8,20 KM
   

   

Jesu li Vam ove informacije korisne?