Tekući račun

  • Tekući račun u KM  koristite za uplate i isplate po računu u visini raspoloživih sredstava i raspoloživog prekoračenja po računu.  
  • Kao vlasniku tekućeg računa možemo Vam odobriti i prekoračenje po računu - koristite dodatna sredstva do iznosa odobrenog dozvoljenog prekoračenja.

  • Ako ste student, možete otvoriti studentski tekući račun.  

 

  • Informacija za klijente - Prestanak važenja proizvoda „Osiguranja korisnika tekućih računa Banke“

„Osiguranje korisnika tekućih računa Banke“ za osigurani slučaj smrti od nezgode i invalidnosti preko 50% kao samostalni proizvod, a koje je banka 
ugovarala kao poklon (bez naknade) sa Uniqua osiguranjem za korisnika uz njegovu/njenu pismenu saglasnost, prestaje da važi od 01.05.2017. Svi klijenti
Banke koji i dalje žele da koriste osiguranje korisnika tekućeg računa Banke, mogu se, u sklopu Paketa Prvi i Komfort osigurati za slučaj smrti od
bolesti i nezgode, a nakon što podnesu zahtjev za korištenje paketa tekućeg računa Addiko Bank d.d. Za sve detaljne informacije molimo Vas da se
obratite našim zaposlenicima u poslovnici banke u kojoj Vam je otvoren tekući račun ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona: 070 340 340.
 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?