Visa Electron

Osnovne karakteristike:

  • Addiko Visa karticu vlasniku tekućeg računa izdajemo na zahtjev i besplatno.
  • Namijenjena je svim korisnicima tekućeg računa  i omogućuje jednostavniji, 24/7  pristup Vašem novcu na računu 
  • Nudimo Vam i mogućnost izrade  dodatne kartice za opunomoćenika po Vašem tekućem računu

Najznačajnije prednosti:

  • Posebna pogodnost za korisnike Addiko Visa Electron kartice je besplatno podizanje gotovine na bankomatima Addiko Grupe u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori
  • Plaćanje roba i usluga na POS terminalima je bez naknade a kartica je prihvaćena na svim prodajnim mjestima u svijetu sa VISA oznakom
  • Sigurnost - Addiko Visa Electron je chip kartica, što znači da svaka transakcija mora biti autorizirana PIN brojem, te se smanjuje rizik od zloupotreba
  • Praktičnost - jednostavna i sigurna za korištenje
Dnevni limit Broj/iznos
Broj svih  transakcija 20
Iznos svih transakcija 3.000,00 KM
Broj bankomatskih transakcija 5
Iznos bankonatskih transakcija 1.000,00 KM
Četverodnevni limit Broj/iznos
Broj svih transakcija 30
Iznos svih transakcija 5.000,00 KM
Broj bankomatskih transakcija 10
Iznos bankomatskih transakcija 2.000,00 KM
VIP status 3 puta veći
 
 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?