Visa Revolving kreditna kartica

Osnovne karakteristike  Visa Revolving kartice:

 • Namijenjena svim kreditno sposobnim fizičkim osobama, a posebno klijentima koji imaju potrebu za stalnim kreditiranjem
 • Klijent je dužan mjesečno izmiriti samo dio utrošenog iznosa  - minimalno 5% (uvećano za eventualne naknade); 
 • Otplaćeni iznos kredita se ponovo može koristiti što ovu karticu karakterizira kao 'revolving'

Najznačajnije prednosti:

 • Mogućnosti plaćanja/kupovine putem Interneta
 • Bez naknade za izdavanje
 • Sigurnost - Chip kartica - mogućnost zloupotrebe kartice svedena na minimum
 • Nema fiksnog roka otplate
 • Mogućnost kreditiranja na period na koji to klijent želi
 • Direktno terećenje tekućeg računa, nema potrebe za dolaskom klijenta u Banku da uplati dugovanje po kartici
 • Obavijest o svim učinjenim troškovima klijent može dobiti putem mjesečnog izvoda  e-mailom ili u poslovnici Banke
 • Niže naknade za transakcije podizanja gotovine na Addiko bankomatima u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori

 

Pristupnica za osnovnog i dodatnog korisnika  Visa Revolving kartice:

 

Opis Naknada
Upisnina-osnovni korisnik bez naknade
Upisnina-dodatni korisnik bez naknade
Godišnja članarina-osnovni korisnik 30,00 KM
Godišnja članarina-dodatni korisnik 25,00 KM
Izgubljena/ukradena kartica 20,00 KM
Zamjenska kartica 15,00 KM
Novi PIN 15,00 KM
Odobravanje limita potrošnje (VIP status) 15,00 KM
Ponovni ispis obavijestio učinjenim troškovima 5,00 KM
Izmjena odobrenog limita po scoringu 10,00 KM
Isplata gotovine na Addiko bankomatima u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji 2,00%, min. 5,00 KM
Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka u inozemstvu 2,5%, min. 10,00 KM
Isplata gotovine na bankomatima  drugih banaka u BiH 2,5%, min. 10,00 KM
Isplata gotovine na POS terminalima drugih banaka u inozemstvu 2,5%, min 15 KM
Isplata gotovine na POS terminalima drugih banaka u  BIH 2,5%, min 15 KM  
Hitna izrada kartice 100,00 KM
Naknada za transakcije u stranoj valuti INTER 1,00% , INTRA 1,75%
Dnevni limit Broj/iznos
Broj svih  transakcija 20
Iznos svih transakcija 3.000,00 KM
Broj bankomatskih transakcija 5
Iznos bankonatskih transakcija 500,00 KM
Četverodnevni limit Broj/iznos
Broj svih transakcija 30
Iznos svih transakcija 6.000,00 KM
Broj bankomatskih transakcija 10
Iznos bankomatskih transakcija 1.000,00 KM
VIP status 3 puta veći

 

 
 
 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?