Zahtjev za odgodu plaćanja kreditnih obaveza za klijente pogođene krizom usljed pandemije virusa Covid-19 (Privremeni moratorij kredita)

  Poštovani/a,

  kako bismo pristupili obradi Vašeg zahtjeva, molimo Vas da u nastavku popunite potrebne podatke. U okviru propisanih mjera i procedura za obradu Zahtjeva, povratnu informaciju ćemo Vam dostaviti u najkraćem mogućem roku.

  Informacije o podnosiocu Zahtjeva

  Informacije o Vašem poslodavcu

  Vrsta proizvoda za koji je tražena odgoda plaćanja kreditnih obaveza

  Uticaj trenutne epidemiološke situacije na Vaša primanja

  Nisam u mogućnosti plaćati obaveze po trenutnim uslovima, iz sljedećih razloga (detaljno obrazložiti kako je uticaj pandemije COVID-19 Vama otežao servisiranje budućih obaveza):

  Ukoliko ste u prethodnom pitanju izabrali odgovor “Ništa od navedenog” potrebno je detaljno opisati razloge nemogućnosti plaćanja obaveza prema trenutnim uslovima te isto obavezno dokumentovati:

  Ukoliko ste označili da je “Supružnik je ostao bez posla”, potrebno je dostaviti dokaz za navedeno: potvrdu Poslodavca ili neki drugi dokument, kojim se može dokazati navedeno.

  Nakon isteka perioda privremenog moratorija dospjele obaveze ću izmiriti na način da se postojeći rok otplate kredita produži za dodatni period trajanja moratorija.

  Ukoliko smatrate da ovo nije prihvatljiv način za izmirenje dospjelih obaveza možete naznačiti u opisnom dijelu zahtjeva.

  Ako Vaša ekonomska situacija bude drugačija, u toku trajanja Privremene mjere moratorija moći ćete da se obratite Banci za neku drugu vrstu posebne mjere za olakšavanje servisiranja obaveza.

  Davanjem Vaših ličnih podataka ovim putem, dobrovoljno ustupate iste na korištenje i obradu Addiko banci, koja se obavezuje da će ih koristiti isključivo za svrhu i u vremenskom periodu potrebnom za obradu Vašeg Zahtjeva, odnosno u skladu sa važećim zakonskim propisima. Banka neće biti u mogućnosti obraditi Zahtjeve klijenata ukoliko joj isti ne ustupe tražene lične podatke neophodne za adekvatnu identifikaciju i analizu potrebnog Zahtjeva. Slanjem podataka potvrđujete da ste pročitali i prihvatate Uslove korištenja i zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka.

  Addiko Bank Sarajevo