7.000 KM za školske lektire

  • 406 novih knjiga (24 naslova školske lektire, 4 stručne knjige iz pedagogije i edukativne slikovnice za niže razrede) donirane biblioteci O.Š. „Jala“ Tuzla. Vrijednost donacije je 5.000 KM u okviru projekta „Knjiga je trezor znanja“ koji je predložila škola
  • Novčana donacija 2.000 KM za obnovu knjižnog fonda Osnovne škole Ruđera Boškovića u Grudama realizirana u sklopu školskog projekta „Poduzetna škola“.

26.10.2015. –  Danas su predstavnici Hypo banke  iz poslovnica u Tuzli i Grudama posjetili osnovne škole „Jala“ Tuzla i  Ruđera Boškovića Grude  te uručili vrijedne donacije za obnovu knjižnog fonda ovih škola.

Voditeljica Hypo poslovnice Grude Anita Mikulić uručila je donaciju direktorici škole Luciji Mikulić.
Maju Demerec, voditeljicu Hypo poslovnice Tuzla i Sabinu Azapagić, regionalnog menadžera prodaje  ugostili su direktor škole „Jala“ Nedžad Tanović, pedagog Melisa Jaganjac i  voditeljica projekta „Knjiga je trezor znanja“ Anđelina Sulejmanović, profesorica historije i geografije.
Kroz projekt „Knjiga je trezor znanja“, koji je kroz donaciju podržala Hypo banka, O.Š. “Jala” Tuzla je obogatila fond svoje biblioteke za 406 knjiga ( 24 naslova školske lektire, 4 stručne knjige iz pedagogije te edukativne slikovnice za niže razrede). Svi naslovi su odabrani u suradnji sa školom i prema potrebama koje je škola navela kroz svoj projekt.
Osnovna škola Ruđera Boškovića Grude već nekoliko godina aktivno sudjeluje u projektu „Poduzetna škola“. Škola je ove godine zajedno sa učenicima osmislila niz aktivnosti koje su kao krajnji rezultat imale izdavanje školske kuharice i pjesmarice. Sadržaj knjige su tradicionalni recepti i tradicionalne pjesme otrgnute od zaborava kroz ovu publikaciju, a sredstva od prodaje namijenjena su za obnovu knjižnog fonda školske biblioteke. Novčanom donacijom u vrijednosti 2.000 KM Hypo je podržao nastojanja škole da obogati izbor lektira.
Današnje donacije dio su aktivnosti koje Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. provodi povodom Međunarodnog dana štednje.

  • O školi Ruđera Boškovića Grude:

Osnovana još 1905 godine, sadašnja škola je svoje prostorije dobila 1981. godine. U školi je zaposleno 88 djelatnika od kojih 62 radi u nastavi. Školu pohađa 826 djece kroz 46 odjeljenja, a matična škola u svom sastavu ima i 5 područnih škola. Redovite školske sekcije u vannastavnim aktivnostima, između ostalog, su i šahovska, likovna, dramska, mladi fizičari, mala scena… Ova osnovna škola je jedna od dvije u BiH koje rade po DSD – programu njemačke jezične diplome koja predstavlja pismenu potvrdu poznavanja njemačkog jezika.

  • O školi „Jala“ Tuzla:

Škola je počela sa radom 1970. godine kao Vježbaonica Pedagoške akademije.  Školu pohađa 420 učenika kroz 18 odjeljenja, a broji  37 zaposlenika, od čega 26 nastavnika. Uporedo sa školskim aktivnostima učenici su angažirani i brojnim vannastavnim aktivnostima u i izvan škole kroz 13 sekcija. Škola je surađivala i sa američkom ambasadom te bila uključena u projekte EU za unaprijeđenje obrazovnog procesa.

Addiko Bank Sarajevo