Key Man Protection

Osiguranje ključne osobe

Key Man Protection (Osiguranje ključne osobe) je osiguravajući proizvod namijenjen za srednja i mala preduzeća i  u vezi je sa plasmanom kredita pravnog lica. Proizvod osigurava otplatu kredita u slučaju smrti (zbog bolesti ili nezgode) direktora, vlasnika ili visokopozicionaranog menadžera pravnog lica, a istovremeno štiti vaše poslovanje.

Fiksna osigurana suma  kod revolving, overdraft i anuitetnih kredita

Key Man Protection (Osiguranje ključne osobe) dostupan je kao instrument osiguranja kredita svim vlasnicima, direktorima i/ili drugim visokopozicioniranim menadžerima malih i srednjih preduzeća s ciljem neometanog odvijanja poslovanja i istovremenog urednog servisiranja kreditnih obaveza.

U slučaju smrti ključne osobe, Wiener osiguranje VIG isplaćuje kompletan iznos ugovorene sume osiguranja, tačnije nedospjeli dio glavnice kredita isplaćuje banci, dok ostatak iznosa do visine osigurane sume isplaćuje pravnom licu. Polisa osiguranja prati period otplate kredita uz premiju koja ovisi od visine sume osiguranja, a maksimalno do 100.000 KM.

Ko i kako se može osigurati?

  • Osigurati se mogu osobe od navršenih 14 do navršenih 65 godina života
  • Maksimalan iznos sume osiguranja po polisi osiguranja iznosi 100.000,00 KM
  • Polisa osiguranja se može ugovoriti na maksimalno 5 godina
  • Premija osiguranja se plaća jednokratno za cijeli vremenski period trajanja osiguranja
Male Leader

Pojedinačna rješenja u slučaju neželjenih okolnosti na koje nemamo uticaja nekada nisu dovoljna da odgovore na sve izazove poslovanja sa kojima se susreću mala i srednja preduzeća. “Key Man Protection” je instrument osiguranja koji štiti u tom slučaju jer objedinjuje sve potrebe za očuvanjem poslovanja.

Stoga, zaštitite svoje poslovanje i zaključite polisu osiguranja brzo i jednostavno!

Addiko Bank Sarajevo