Rentna štednja

Rentna štednja je posebno pripremljen štedni proizvod za one štediše koji žele da raspolažu kamatom na svoja oročena sredstva tokom trajanja oročenja. Renta, kao dodatni redovni prihod, može se isplaćivati mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje u zavisnosti od vaših potreba i želja. Kamatna stopa je fiksna i zavisi od visine oročenog uloga.

Pregled kamatnih stopa po valutama i rokovima↓

Broj mjeseci1224364860 i više
KM / EUR/USD0,90%1,20%1,20%1,20%1,20%
EKS0,90%1,20%1,20%1,20%1,20%

Efektivne kamatne stope (EKS) su izračunate za iznos 10.000 KM / 10.000 USD, bez troškova klijenta. Iskazane efektivne kamatne stope važeće su na dan izračuna.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćenje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

 

Addiko Bank Sarajevo