Addiko Business EBank

Elektronsko bankarstvo za pravna lica

Direktan pristup računima u banci – dodatna ušteda vremena i novca

Addiko Business EBANK je usluga elektronskog (internet) bankarstva za domaća preduzeća i preduzetnike koji imaju otvoren transakcioni i/ili devizni račun u Addiko Bank d.d.

 • povoljnije naknade za obavljanje usluga
 • korištenje usluga sa bilo kojeg mjesta u svijetu gdje imate pristup Internetu
 • pristup vašim računima 24 sata na dan, 7 dana u nedelji
 • pregled i štampa izvoda po transakcionim i deviznim računima
 • brže i jednostavnije obavljanje transakcija
 • smanjenje troškova i količine papirnate korespondencije sa bankom
 • ekonomičnija i brža komunikacija sa bankom elektronskim putem
 • pregled stanja na transakcionom i deviznom računu
 • pregled prometa po transakcionim i deviznim računima
 • pregled i štampu izvoda po transakcionim i deviznim računima
 • plaćanje svih vrsta računa unutar domaćeg platnog prometa
 • trenutno izvršenje naloga domaćeg platnog prometa u korist računa primalaca unutar banke
 • kreiranje platnog naloga za inostrana plaćanja (Nalog 1450) koji u banku dostavljate elektronskim putem, nakon čega banka pristupa njegovoj obradi
 • dobijanje obavještenja o deviznim prilivima
 • štampu naloga 743
 • pregled i kontrolu platnih naloga
 • jednostavnu podjelu ovlaštenja za unutrašnji i platni promet sa inostranstvom
 • višestruko potpisivanje platnih naloga

Ispunjenu i ovjerenu pristupnicu, koju možete potražiti u svim našim poslovnicama ili na Internet stranicama, dovoljno je predati lično ili poslati poštom u najbližu poslovnicu Banke.
Vaše podatke štitimo korištenjem najsavremenije tehnologije, čime je sigurnost ovoga plaćanja potpuno zagarantovana.

 • Banka mora biti potpuno sigurna da su korisnici koji pristupaju bankarskim računima upravo oni za koje se predstavljaju, tako i vi morate biti sigurni da je sistem kojem ste pristupili upravo sistem naše Banke.
 • U tu svrhu Banka koristi certifikat koji nam je izdao svjetski priznati autoritet na području komunikacije putem Interneta – firma VeriSign. Kako biste bili sigurni da se vaši podaci na putu do Bančinih servera ne mogu elektronski presresti, za prenos podataka koristi se tzv. SSL protokol što znači da su svi podaci u prenosu zaštićeni najsavremenijom, 128-bitnom enkripcijom.
 • Sigurnost Addiko Business EBANK zasnovana je na PKI (Public Key Infrastructure) tehnologiji kako bismo vam osigurali najviši stepen zaštite finansijskih podataka, te kako bismo vlastiti rizik elektronskog poslovanja putem Interneta smanjili na minimum. Dakle, za identifikaciju korisnika koriste se digitalni certifikati, a za pohranu digitalnih certifikata koriste se pametne kartice (Smart Card) ili ActivKey uređaji ugledne francuske firme ActivCard, jedne od vodećih firmi na području rješenja koja koriste PKI.
 • Osnovne karakteristike našeg sistema zaštite su jednostavnost upravljanja te visok stepen automatizacije (npr. direktno preuzimanje certifikata na pametne kartice), što korisnicima uveliko olakšava korištenje elektronskog bankarstva.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".