Donacije i sponzorstva

Društveno odgovorno djelovanje

Addiko Bank d.d. već nekoliko godina svjesno radi na usklađivanju svog poslovanja sa najboljim praksama razvijenih zemalja svijeta koje definišu društvenu odgovornost organizacije po pitanju odnosa prema zaposlenima, klijentima i poslovnim saradnicima, akcionarima, lokalnoj zajednici i zaštiti životne okoline. Iako na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek nema jasnih direktiva koje se odnose na organizovan način izvještavanja komercijalnih kompanija u domenu društveno odgovornog djelovanja (Corporate Social Responsibility – CSR), Addiko banka i ove godine želi da zainteresovane javnosti upozna i sa osnovnim aktivnostima koje preduzima na polju CSR-a.

Addiko Bank d.d., kao članica multinacionalne grupacije koja djeluje u pet zemalja regije, poslodavac je koji je u potpunosti posvećen poštivanju individualnih vrijednosti svake osobe bez obzira na njenu/njegovu nacionalnu, vjersku, rasnu, polnu ili neku drugu civilizacijski prihvaćenu različitost. Addiko banka kao poslodavac u potpunosti poštuje i primjenjuje sve pozitivne zakonske propise koji definišu oblast zapošljavanja. Svi zaposleni ostvaruju sva zakonska prava po pitanju godišnjih odmora, bolovanja, ličnih primanja te doprinosa za zdravstveno, socijalno osiguranje, itd.

Svi novozaposleni prolaze kroz organizovani trening upoznavanja sa bankom, njenom vizijom, misijom, strategijom. Svi konkursi su u potpunosti usklađeni sa zakonskim propisima. Andragoški proces je stalan, tačnije banka je omogućila zaposlenima da se redovno usavršavaju na poljima obrazovnih potreba. Banka na godišnjem nivou izdvaja budžetska sredstva za organizaciju serije seminara i obrazovnih treninga kako bi zaposlenima približila najnovija znanja u pomenutoj oblasti.

Addiko Bank d.d. duboko je svjesna činjenice da je lojalan klijent najveće blago svake finansijske institucije. Imajući tu činjenicu u vidu poslovna etika zauzima visoko mjesto na listi prioriteta banke. Banka nastoji da blagovremeno svoje klijente i poslovne saradnike obavještava o svim promjenama koje se odnose na njeno poslovanje, novim proizvodima, uslugama, kamatama, naknadama, provizijama, itd.

Takođe, kroz svoje marketinško/PR djelovanje, banka se striktno pridržava etičkog kodeksa o istinitosti i činjeničnom stanju, a izbjegava se bilo koji oblik navođenja klijenta na pogrešne zaključke kroz poluinformacije ili nedosljednosti u sadržaju. Na polju prava klijenata banka je omogućila organizovan oblik podnošenja žalbi na kvalitet usluga, proizvoda i opšteg odnosa banke prema svojim klijentima kroz uvođenje pozicije službenika zaduženog za prigovore klijenata Addiko banke. Klijenti su sada u mogućnosti da u svim poslovnim jedinicama banke podnesu svoje usmene i pismene prigovore, ili putem pošte i e-mail adrese, a koji u roku od 30 dana bivaju zvanično odgovoreni.

Addiko Bank d.d. već niz godina planski u okviru svog budžeta izdvaja značajna sredstva za podršku lokalnoj zajednici u kojoj djeluje kroz podršku radu vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih institucija, te događaja koji imaju za cilj promociju i očuvanje društvenih vrijednosti kroz oblasti kulture, umjetnosti, nekomercijalnih sportskih aktivnosti.
I prošle godine Addiko banka je bila jedan od vodećih finansijera mnogih kulturno-umjetničkih događaja i nekomercijalnih aktivnosti, kroz mnogobrojne sponzorske aktivnosti. Cilj Addiko banke je da bude dio lokalnog identiteta u svakoj zajednici u kojoj posluje te da ta ista zajednica i njeni građani mogu da računaju na Addiko banku i njeno razumijevanje u sklopu njenih mogućnosti. Prioritet jesu djeca i institucije koje vode računa o njihovom organizovanom vaspitno-obrazovnom razvoju i njihovoj socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti.

Banka neće razmatrati niti finansirati zahtjeve koji se odnose na sljedeće:

  • aktivnosti koje uključuju političke teme
  • aktivnosti koje uključuju diskriminaciju vjerskih ili manjinskih skupina u entitetima ili bilo koju drugu vrstu diskriminacije
  • aktivnosti i projekte koji se sprovode van granica BiH
  • aktivnosti povezane sa nasiljem i koje su protiv morala i čovječnosti
  • aktivnosti koje su u vezi sa borilačkim vještinama/sportovima
  • izbore ljepote, izbore za miss
  • pojedince, individualne aplikante
Zahtjev za sponzorstvo/donaciju biće uzet u razmatranje za odobrenje samo i isključivo u slučaju da je isti dostavljen na zvaničnom obrascu Zahtjeva za sponzorstvo/donaciju najmanje 40 dana prije isticanja važećeg ugovora o sponzorstvu/donaciji ili 40 dana prije događaja koji je predmet sponzorstva/donacije.

Zahtjev za sponzorstvo/donaciju može stići u banku direktno od strane podnosioca Zahtjeva, organizacije/institucije ili preko poslovne jedinice Banke.

Zahtjev za sponzorstvo/donaciju mora biti dostavljen isključivo na fomularu propisanom od strane Banke.

Napomena: odgovor na Zahtjev za sponzorstvo/donaciju biće dostavljen isključivo subjektima kojima se isti odobrava.

Addiko Bank Sarajevo