Međunarodni platni promet

Transakcije sa licima van BiH

Plaćanje u inozemstvo  – nalog 1450

Plaćanje u inozemstvo obavlja se u skladu sa zakonskim propisima na osnovu dokumentacije koju kao klijent predajete Banci:

  •  ispravno popunjen i ovjeren obrazac 1450
  •  račun, predračun, ugovor ili drugi pravovaljani dokument na kojem se zasniva devizna doznaka

Klijent treba na svom računu osigurati sredstva za pokriće doznake i za plaćanje naknade Banci. Kupoprodaja deviza se vrši po zvaničnom kupoprodajnom tečaju, prema važećoj tečajnoj/kursnoj listi Addiko banke. Po ispunjenju uvjeta, plaćanja prema inozemstvu se izvršavaju sa datumom valute – isti ili najkasnije slijedeći radni dan po prijemu naloga i osiguranom pokriću.

Naplate iz inozemstva – nalog 743

Po prijemu SWIFT poruke MT 103 iz inozemstva, odnosno po odobrenju računa Addiko banke kod jedne od korespondentnih banaka, devizna sredstva se raspoređuju u korist  Vašeg deviznog računa.
Ukoliko očekujete priliv iz inozemstva u obavezi ste dostaviti Vašem ino partneru, odnosno nalogodavcu instrukcije za plaćanje iz inozemstva koje će obavezno sadržavati Vaš broj računa odnosno IBAN kod Addiko banke i BIC (SWIFT) banke – HAABBA22.
Detaljne instrukcije za plaćanje iz inozemstva možete dobiti u svakoj poslovnoj jedinici Banke, osobno, putem faksa ili e-mailom.

Plaćenje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

 

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".