Riznica

PRAVNA OSOBA

Kupoprodaja deviza za pravne osobe

Predstavlja tržišni (dogovoreni) kurs/tečaj za klijente za kupovinu i prodaju deviza. Dogovara se na temelju aktuelnog tržišnog kursa/tečaja na međunarodnom tržištu novca. Radi se o povlaštenom tržišnom kursu/tečaju koji je u većini slučajeva povoljniji za klijenta od onog sa kursne/tečajne liste (ušteda prilikom konverzije).

  • Minimalan iznos za kupoprodaju:  KM 10.000,00
  • Klijent može zatražiti informaciju, o tržišnom kursu više puta na e-poštu treasury.mostar@addiko.com svaki radni dan u periodu od 08:00-15:00

Dogovaranje kursa/tečaj se potvrđuje pismenim putem, odnosno zaključnicom o kupoprodaji. Ukoliko ponuđeni kurs/tečaj odgovara klijentu, on je dužan potvrditi ponuđeni tečaj odnosno dogovorenu kupoprodaju slanjem ispunjene zaključnice na sljedeću e-poštu: treasury.mostar@addiko.com najkasnije do 15:00 istog radnog dana kada je dogovorena kupoprodaja, nakon čega poslovnica obavlja konverziju, odnosno promjene po računu klijenta. Klijent je dužan osigurati pokriće za dogovorenu transakciju.

Klijent koji ne ispunjava minimalan iznos za kupoprodaju ili koji ne želi koristiti izbor povlaštenog tržišnog kursa/tečaja slobodan je koristiti mjenjačnicu u poslovnicama Banke ili usluge Banke koje nude mogućnost kupoprodaja deviza.

Banka zadržava pravo izmjene ponuđenog kursa/tečaja, ukoliko klijent ne pošalje zaključnicu neposredno nakon telefonskog dogovora, ili ukoliko je došlo do očigledne greške u kotaciji tečaja.

Ukoliko dođe do eventualnih razlika između dogovorene kupoprodaje i promjena po računu, klijenti su dužni najkasnije 48 sati nakon dogovorene kupoprodaje i promjena po računu pismenim putem o tome izvijestiti Banku.

Banka zadržava pravo promjene uvjeta korištenja tržišnog kursa/tečaja, obustaviti trgovanje za klijente koji se ne pridržavaju navedenog, kao i obustaviti trgovanje za sve klijente.

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo