Revolving krediti

Revolving kredit je ugovor kojim Banka stavlja na raspolaganje klijentu određeni iznos sredstava pod uslovom da ih klijent može koristiti u bilo koje vrijeme, prema svojim potrebama, u obliku kratkoročnih sredstava, a na osnovu pismenog zahtjeva klijenta.
Svaka upotreba smanjuje raspoloživa sredstva, a povrat kredita se vrši u skladu sa mogućnostima klijenta (povrat po nalogu klijenta) do visine odobrenog kredita.

  • Maksimalni iznos klijentovog zaduženja po revolving kreditu zavisi od potrebe i boniteta klijenta, kao i od instrumenata osiguranja.
  • Iznos: Prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim osiguranjem
  • Svrha kredita: Obrtna sredstva
  • Trajanje kredita: do 12 mjeseci
  • Povrat kredita: Klijent će odobreni kredit koristiti prema svojim potrebama, na osnovu pismenog zahtjeva, a povrat kredita će vršiti prema svojim mogućnostima.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo