Garancije

Bankarska garancija

Bankarska garancija predstavlja poseban instrument osiguranja plaćanja obaveza prema Korisniku garancije, kojima se Banka po nalogu i za račun Nalogodavca/ Klijenta Banke obavezala da će u slučaju da mu njegov dužnik naveden u garanciji ne ispuni garancijom određenu obavezu o dospjelosti, Banka sama izvršiti garancijom osigurano potraživanje, po ispunjenju uslova navedenih u garanciji, te po njegovom zahtjevu za plaćanje, zaprimljenom u Banci unutar roka važenja garancije.
Garancija predstavlja veoma čest instrument koji je u primjeni kako u domaćim tako i u inostranim transakcijama osiguranja uvoznih i izvoznih poslova.
S obzirom na učestalost zahtjeva naših klijenata po ovoj vrsti dokumentarnih poslova, u mogućnosti smo vam ponuditi sve vrste bankarskih garancija (platežne, avansne, činidbene: garancije za dobro izvršenje posla, tenderske, carinske i dr.) i time pomoći da uspješno okončate svoje ugovorene obaveze.
Poslovanje po bankarskim garancijama regulisano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv MTK 758 (URDG758), kojih se i Addiko Bank d.d. u svom radu pridržava.

  • Zahtjev za izdavanje garancije↓

Zahtjev za izdavanje garancije

NOSTRO GARANCIJE
Naknada za korištenje garancija:kvartalno unaprijed 0,18% – 1,00% / mjesečno unaprijed 0,06% – 0,33%
Trošak obrade zahtjeva za garancije-jednokratno unaprijed:0,50%-1,5%
LORO GARANCIJE
Notifikacija bez obveze:0,10% (min. 110,00 KM)

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo