Garancije

Bankarska garancija

Bankarska garancija predstavlja poseban instrument osiguranja plaćanja obveza prema Korisniku garancije, kojima se Banka po nalogu i za račun Nalogodavatelja/ Klijenta Banke obvezala da će u slučaju da mu njegov dužnik naveden u garanciji ne ispuni garancijom određenu obvezu o dospjelosti, Banka sama izvršiti garancijom osiguranu tražbinu, po ispunjenju uvjeta navedenih u garanciji, te po njegovom zahtjevu za plaćanje, zaprimljenom u Banci unutar roka važenja garancije.
Garancija predstavlja veoma čest instrument koji je u primjeni kako u domaćim tako i u inozemnim transakcijama osiguranja uvoznih i izvoznih poslova.
S obzirom na učestalost zahtjeva naših klijenata po ovoj vrsti dokumentarnih poslova, u mogućnosti smo Vam ponuditi sve vrste bankarskih garancija (platežne, avansne, činidbene: garancije za dobro izvršenje posla, tenderske , carinske i dr.) i time pomoći da uspješno okončate svoje ugovorene obaveze.
Poslovanje po bankarskim garancijama regulirano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv MTK 758 (URDG758), kojih se i Addiko Bank d.d. u svom radu pridržava.

  • Zahtjev za izdavanje garancije↓

Zahtjev za izdavanje garancije

NOSTRO GARANCIJE
Naknada za korištenje garancija-kvartalno unaprijed:0,20%-1,00%
Trošak obrade zahtjeva za garancije-jednokratno unaprijed:0,50%-1,5%
LORO GARANCIJE
Notifikacija bez obveze:0,10% (min. 110,00 KM)

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".