Uprava

Upravu Addiko banke čine:

Sanela Pasic 1
Final 5617 S
Final 5314 S
4583 S
  • Sanela Pašić, predsjednica Uprave
  • Belma Sekavić-Bandić, član Uprave
  • Selma Omić, član Uprave

Mario Ivanković, član Uprave

Nadzorni odbor:
Jann Kaufmann,  predsjednik
Maida Karalić, član
Meliha Povlakić, član
Berislav Jozić, član
Damir Karamehmedović, član
Dioničari sa 5% ili više dionica sa glasačkim pravima:   Addiko Bank AG
Odbor za reviziju:
Ana Dorić-Škeva, predsjednik
Mirela Salković, član
Siniša Radonjić, član
Interni revizor banke:
Šejla Đerlek

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo