Uprava

Upravu Addiko banke čine:

  • Belma Sekavić-Bandić, član Uprave
  • Sanela Pašić, predsjednica Uprave
  • Selma Omić, član Uprave
Nadzorni odbor:Odbor za reviziju:Interni revizor banke:
Hans Lotter,  predsjednikMark Potočnik, predsjednikŠejla Đerlek
Biljana Rabitsch, zamjenik predsjednikaSiniša Radonjić, član
Meliha Povlakić, članJelena Mažuranić, član
Razvan Munteanu, član
Damir Karamehmedović, član
Dioničari sa 5% ili više dionica sa glasačkim pravima:   Addiko Bank AG

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo