Uprava

Upravu Addiko banke čine:

Uspravna
V2
Capture1
  • Jasmin Spahić, predsjednik Uprave
  • Enver Lemeš, član Uprave
  • Mario Ivanković, član Uprave
Nadzorni odbor:
Edgar Flaggl,  predsjednik
Sanela Pašić, član
Maida Karalić, član
Meliha Povlakić, član
Damir Karamehmedović, član
Dioničari sa 5% ili više dionica sa glasačkim pravima:   Addiko Bank AG
Odbor za reviziju:
Ana Dorić-Škeva, predsjednik
Mirela Salković, član
Nedžad Madžak, član
Interni revizor banke:
Amel Kadić

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo