Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 05.05.2020. godine, u primjeni od 20.05.2020. godine

  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa fizičkim licima – v.1.11 – PDF
  • Opšti uslovi poslovanja kartičnog poslovanja sa pravnim licima – v 1.6 – PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 01.11.2019. godine, u primjeni od 16.11.2019. godine

  • Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica-v.1.11 – PDF
  • Opšti uslovi korištenja Addiko Business EBank za pravna lica-v.1.5  – PDF 
  • Opšti uslovi poslovanja sa računima i paketima-v.1.7 – PDF 

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – u primjeni od 23.08.2018. godine – PDF

  • Opšti uslovi poslovanja sa depozitima fizičkih lica-V.1.4 – PDF
  • Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima-v.1.3 – PDF

Addiko Bank Sarajevo