Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 01.10.2021. godine, u primjeni od 16.10.2021. godine 

  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa fizičkim licima – v 1.14- PDF
  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa pravnim licima – v 1.9 – PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 21.06.2021. godine, u primjeni od 06.07.2021. godine 

  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa fizičkim licima – v 1.13 – PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 04.03.2021. godine, u primjeni od 19.03.2021. godine – PDF

  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa pravnim licima – v 1.8 – objavljeni 04.03.2021. godine, u primjeni od 19.03.2021. godine – PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 03.08.2020. godine, u primjeni od 18.08.2020. godine

  • Opšti uslovi poslovanja sa računima i paketima – v.1.8.  PDF
  • Opšti uslovi poslovanja sa depozitima fizičkih lica – v.1.5.  PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 01.11.2019. godine, u primjeni od 16.11.2019. godine

  • Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica-v.1.11 – PDF
  • Opšti uslovi korištenja Addiko Business EBank za pravna lica-v.1.5  – PDF 

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – u primjeni od 23.08.2018. godine – PDF

  • Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima-v.1.3 – PDF

Addiko Bank Sarajevo