Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 07.09.2023. godine, u primjeni od 22.09.2023. godine 

  • Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica-v.1.13 –PDF

Opšti uslovi korištenja Addiko Business EBank i Addiko Business Mobile za pravna lica – objavljeni 03.03.2023. godine, u primjeni od 18.03.2023. godine

  • Opšti uslovi korištenja Addiko Business EBank i Addiko Business Mobile za pravna lica_v.1.6 – PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 03.11.2022. godine, u primjeni od 18.11.2022. godine 

  • Opšti uslovi poslovanja sa depozitima fizičkih lica – v.1.6 – PDF
  • Opšti uslovi poslovanja sa računima i paketima – v.1.9 – PDF
  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa pravnim licima – v.1.10 – PDF
  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa fizičkim licima – v.1.17 – PDF  

Napomena: “Pokriće u iznosu od 70.000,00 KM primjenjivat će se od 01.11.2022. godine“.

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 04.01.2022. godine, u primjeni od 19.01.2022. godine 

  • Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima-v.1.4 –PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank d.d. – objavljeni 04.03.2021. godine, u primjeni od 19.03.2021. godine  OUP

Addiko Bank Sarajevo