Osnovne informacije

Puni naziv: Addiko Bank d.d.
Sjedište: Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo
Telefon: + 387 (0)33 755 755
Telefaks: + 387 (0)33 755 855
Elektronska adresa:  info.fbih@addiko.com
Web: www.addiko-fbih.ba
SWIFT: HAABBA22
Broj transakcionog računa: 3060210000021348
Matični broj:  65-02-0003-16 (stari broj: 1-10164 )
Kantonalni sud Sarajevo
JIB: 4227149610005
PDV: 227149610005

Kontakt centar
Telefon: +387 (0) 33 866 666
E-mailinfo.fbih@addiko.com

Call centar Tima naplate
Telefon: + 387 (0)033 866 999

Hitni pozivi za platne kartice

Radi sprječavanja moguće zloupotrebe, izgubljenu ili ukradenu Karticu Vi kao  korisnik ste dužni odmah prijaviti u bilo koju poslovnicu Banke ili na telefon +387(0)36 444 234,  +387 (0) 33 866 666  ili u najbližu banku koja ima VISA oznaku. Svaka banka članica VISA sistem obavezna je primiti prijavu o izgubljenoj/ukradenoj Kartici bez obzira na to koja je banka izdavatelj kartice. Ako sumnjate da je Kartica ukradena o tome treba da obavijestite policiju.

U Bosni i Hercegovini Addiko čine 2 banke sa sjedištem u Sarajevu i Banjaluci. Mreža Addiko banke danas obuhvata preko 30 poslovnica te više od 50 bankomata,  nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima.

Addiko Grupa je specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Addiko Grupa sastoji se od Addiko Bank AG, potpuno licencirane matične banke registrovane u Beču u Austriji, koja je izlistana na bečkoj berzi i regulisana od strane austrijskog tijela za finansijska tržišta, te njenih šest podružnica, koje su registrovane, licencirane i posluju u pet zemalja centralne i jugoistočne Evrope: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa na dan 31.03.2019, u svojih šest podružnica, opslužuje oko 828.000 klijenata, pomoću mreže od 197 poslovnica te kanala modernog i digitalnog bankarstva. Addiko Bank AG upravlja svojim podružnicama pomoću grupnih strategija i politika te kontrolira  i upravlja likvidnim rezervama Addiko Grupe.
Addiko Grupa repozicionirala se kao specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća, s fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi) te ponudom gotovinskih kredita za klijente i kredita za mala i srednja preduzeća, koji se osiguravaju iz depozitnog poslovanja.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje. 

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo