Osnovne informacije

Osnovne informacije o Banci

Puni naziv: Addiko Bank d.d.
Sjedište: Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo
Elektronska adresa: info.fbih@addiko.com
Web: www.addiko-fbih.ba
SWIFT: HAABBA22
Broj transakcionog računa: 3060210000021348
Matični broj:  65-02-0003-16 (stari broj: 1-10164 )
Kantonalni sud Sarajevo
JIB: 4227149610005
PDV: 227149610005

Kontakt telefoni odjela u Banci 

KONTAKT CENTAR

Addiko info linija: 0800 2 0206

Pozivi iz inostranstva: +387 (0) 33 866 666

E-mail: info.fbih@addiko.com

ASISTENT UPRAVE BANKE

+387 (0) 33 755 730

ODJEL OPERACIJA

Platni promet

+387 (0) 61 143 070

Dokumentarno poslovanje – garancije 

+387 (0) 61 055 243

Kartično poslovanje: 

+387 (0) 61 064 358; +387 (0) 61 064 366

Fax: +387 (0) 33 755 739

TIM NAPLATE

+387 (0) 61 056 226

+387 (0) 61 064 856

+387 (0) 61 064 927

 

 

UPRAVLJANJE BILANCOM&RIZNICA

+387 (0) 61 247 011

TIM PRODAJE ZA PRAVNA LICA 

+387 63 347 743

ODJEL PRAVNIH POSLOVA

+387 61 065 102

+387 (0) 61 064 481

+387 (0) 61 065 434

ODJEL UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

+387 (0) 61 064 403

+387 (0) 61 308 640

+387 (0) 61 065 287

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

+387 (0) 62 928 234

 

 

 

Hitni pozivi za platne kartice

Radi sprječavanja moguće zloupotrebe, izgubljenu ili ukradenu Karticu vi kao korisnik ste dužni odmah prijaviti u bilo koju poslovnicu Banke ili na  kontakt telefon 0800 2 0206. Ukoliko sumnjate da je kartica ukradena o tome treba da obavijestite policiju.

Addiko Bank d.d. Sarajevo je članica Addiko Grupacije. Mreža Addiko Bank d.d. Sarajevo danas obuhvata 28 poslovnica te više od 50 bankomata,  nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima.

Addiko Grupa je specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Addiko Grupa sastoji se od Addiko Bank AG, potpuno licencirane matične banke registrovane u Beču u Austriji, koja je izlistana na bečkoj berzi i regulisana od strane austrijskog tijela za finansijska tržišta, te njenih šest podružnica, koje su registrovane, licencirane i posluju u pet zemalja centralne i jugoistočne Evrope: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa na dan 31.03.2019, u svojih šest podružnica, opslužuje oko 828.000 klijenata, pomoću mreže od 197 poslovnica te kanala modernog i digitalnog bankarstva. Addiko Bank AG upravlja svojim podružnicama pomoću grupnih strategija i politika te kontrolira  i upravlja likvidnim rezervama Addiko Grupe.
Addiko Grupa repozicionirala se kao specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća, s fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi) te ponudom gotovinskih kredita za klijente i kredita za mala i srednja preduzeća, koji se osiguravaju iz depozitnog poslovanja.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje. 

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo