Osnovne informacije

Puni naziv: Addiko Bank d.d.
Sjedište: Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo
Telefon: + 387 (0)33 755 755
Telefaks: + 387 (0)33 755 855
Elektronska adresa:  info.fbih@addiko.com
Web: www.addiko-fbih.ba
SWIFT: HAABBA22
Broj transakcionog računa: 3060210000021348
Matični broj:  65-02-0003-16 (stari broj: 1-10164 )
Kantonalni sud Sarajevo
JIB (PDV broj): 4227149610005
PIB: 227149610005

Kontakt centar
Telefon: +387 (0) 33 866 666
E-mailinfo.fbih@addiko.com

Call centar Tima naplate
Telefon: + 387 (0)033 866 999

Hitni pozivi za platne kartice

Radi sprječavanja moguće zloupotrebe, izgubljenu ili ukradenu Karticu Vi kao  korisnik ste dužni odmah prijaviti u bilo koju poslovnicu Banke ili na telefon +387(0)36 444 234,  +387 (0) 33 866 666  ili u najbližu banku koja ima VISA oznaku. Svaka banka članica VISA sistem obavezna je primiti prijavu o izgubljenoj/ukradenoj Kartici bez obzira na to koja je banka izdavatelj kartice. Ako sumnjate da je Kartica ukradena o tome treba da obavijestite policiju.

U Bosni i Hercegovini Addiko čine 2 banke sa sjedištem u Sarajevu i Banjaluci. Mreža Addiko banke danas obuhvata preko 30 poslovnica te više od 50 bankomata,  nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima.

Addiko Bank AG je međunarodna bankarska i finansijska grupacija koja se sastoji od mreže banaka u pet zemalja: Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj  i Sloveniji, a središte holdinga nalazi se u Beču u Austriji. Addiko Bank posluje kroz 199 poslovnica te pruža finansijske usluge za milion klijenata. Otkako je 2016. godine uspješno proveden rebranding grupacije, Banka posluje pod brendom Addiko i u središtu svoje strategije ima klijente, fokusirajući se pri tome na ključne proizvode i pružanje kvalitetnih usluga koje su relevantne klijentima. Holding kompanija AI Lake (Luksemburg) S.á r.l. je osnivač Addiko Bank AG čiji su posredni vlasnik Advent International, renomirani globalni ulagač u privatni kapital i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Osnovan 1984., Advent International je jedan od najvećih i najiskusnijih globalnih private equity ulagača. Od svog osnivanja kompanija je ulagala u više od 340 transakcija preuzimanja, u 41 zemalji te od 30. septembra 2018. godine upravlja imovinom vrijednom 39 milijardi dolara. S podružnicama na četiri kontinenta, Advent International je razvio globalno integrisani tim sa više od 180 investicijskih stručnjaka širom Sjeverne Amerike, Evrope, Južne Amerike i Azije. Kompanija je usmjerena na ulaganja u pet ključnih sektora: Poslovne i finansijske usluge; Zdravstvo; Industrija; Trgovina na malo, usluge i turizam; te Tehnologija, mediji i telekomunikacije. Nakon 30 godina posvećenih međunarodnim ulaganjima, Advent je predan održavanju saradnje sa rukovodećim timovima kako bi kompanijama u svom portfelju osigurao održivi rast prihoda i zarade.

Više informacija na: www.adventinternational.com

O EBRD-u
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u vlasništvu je 64 zemlje i dvije međuvladine institucije. Osnovana je sa ciljem da obezbijedi podršku razvoju tržišne ekonomije i demokratije. Više informacija dostupno je na www.ebrd.com, na Facebook-u www.facebook.com/ebrdhq i na Twitter-u www.twitter.com/ebrd .

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".