Osnovne informacije

Osnovne informacije o Banci

Puni naziv: Addiko Bank d.d.
Sjedište: Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo
Elektronska adresa: info.fbih@addiko.com
Web: www.addiko-fbih.ba
SWIFT: HAABBA22
Broj transakcionog računa: 3060210000021348
Matični broj:  65-02-0003-16 (stari broj: 1-10164 )
Kantonalni sud Sarajevo
JIB: 4227149610005
PDV: 227149610005

Kontakt telefoni odjela u Banci 

KONTAKT CENTAR

+387 (0) 33 866 666

E-mail: info.fbih@addiko.com

ASISTENT UPRAVE BANKE

+387 (0) 33 755 730

ODJEL OPERACIJA

Platni promet

+387 (0) 61 143 070

Dokumentarno poslovanje – garancije 

+387 (0) 61 055 243

Kartično poslovanje: 

+387 (0) 61 064 358; +387 (0) 61 064 366

Fax: +387 (0) 33 755 739

TIM NAPLATE

+387 (0) 61 056 226

+387 (0) 61 064 856

+387 (0) 61 064 927

 

 

UPRAVLJANJE BILANCOM&RIZNICA

Telefon: +387 (0) 61 247 011

 

 

ODJEL PRODAJE ZA KORPORATIVNE KLIJENTE SARAJEVO

+387 (0) 62 334 682

+387 (0) 61 132 272

+387 (0) 61 736 609

+387 (0) 62 925 317

+387 (0) 61 474 723

+387 (0) 62 349 725

ODJEL PRODAJE ZA KORPORATIVNE KLIJENTE MOSTAR

+387 (0) 63 364 333

+387 (0) 63 797 358

+387 (0) 63 314 677

+387 (0) 63 299 207

+387 (0) 63 898 721

+387 (0) 61 247 027

ODJEL PRAVNIH POSLOVA

+387 61 065 102

+387 (0) 61 064 481

+387 (0) 61 065 434

ODJEL UPRAVLJANJA LJUDSKIM REUSRSIMA

+387 (0) 61 064 403

+387 (0) 61 308 640

+387 (0) 61 065 287

EKSPERT FUNKCIJA MARKETING

+387 (0) 62 928 234

 

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

+387 (0) 61 491 899

 

 

Hitni pozivi za platne kartice

Radi sprječavanja moguće zloupotrebe, izgubljenu ili ukradenu Karticu vi kao korisnik ste dužni odmah prijaviti u bilo koju poslovnicu Banke ili na telefon  +387 (0) 33 866 666. Ukoliko sumnjate da je Kartica ukradena o tome treba da obavijestite policiju.

Addiko Bank d.d. Sarajevo je članica Addiko Grupacije. Mreža Addiko Bank d.d. Sarajevo danas obuhvata preko 30 poslovnica te više od 50 bankomata,  nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima.

Addiko Grupa je specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Addiko Grupa sastoji se od Addiko Bank AG, potpuno licencirane matične banke registrovane u Beču u Austriji, koja je izlistana na bečkoj berzi i regulisana od strane austrijskog tijela za finansijska tržišta, te njenih šest podružnica, koje su registrovane, licencirane i posluju u pet zemalja centralne i jugoistočne Evrope: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa na dan 31.03.2019, u svojih šest podružnica, opslužuje oko 828.000 klijenata, pomoću mreže od 197 poslovnica te kanala modernog i digitalnog bankarstva. Addiko Bank AG upravlja svojim podružnicama pomoću grupnih strategija i politika te kontrolira  i upravlja likvidnim rezervama Addiko Grupe.
Addiko Grupa repozicionirala se kao specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća, s fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi) te ponudom gotovinskih kredita za klijente i kredita za mala i srednja preduzeća, koji se osiguravaju iz depozitnog poslovanja.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje. 

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo