Međunarodna plaćanja

Plaćanje u inostranstvo  – nalog 1450

Plaćanje u inostranstvo obavlja se u skladu sa zakonskim propisima na osnovu dokumentacije koju klijent treba predati banci:

  • ispravno popunjen i ovjeren obrazac 1450
  • račun, predračun, ugovor ili drugi pravovaljani dokument na kojem se zasniva devizna doznaka
  • Osigurati sredstva za pokriće doznake i naknade Banke na svom računu.

Plaćanja se izvršavaju isti ili najkasnije slijedeći radni dan po prijemu pravilnog naloga i osiguranog pokrića.
Kupoprodaja deviza se vrši po kupoprodajnom tečaju prema važećoj tečajnoj listi Addiko Bank  ili po posebno ugovorenom tržišnom tečaju.

Naplate iz inostranstva – nalog 743

Po prijemu SWIFT poruke MT 103 iz inostranstva, odnosno po odobrenju računa Addiko Bank kod jedne od kontokorentnih (korespondentnih) banaka, devizna sredstva se raspoređuju u korist deviznog računa korisnika sredstava tj. klijenta banke.
Ukoliko očekujete priliv iz inostranstva u obavezi ste dostaviti vašem ino partneru odnosno nalogodavcu instrukcije za plaćanje iz inostranstva, koje će obavezno sadržavati vaš broj računa odnosno IBAN kod Addiko Bank d.d. i BIC (SWIFT) banke – HAABBA22. Pod kontokorentnim/korespondentnim bankama podrazumijevamo banke kod kojih Addiko Bank  ima otvorene račune i na tim računima drži svoja devizna sredstva.

Važno obavještenje:

Od 20. oktobra 2019. godine, naša nova korespondentna banka će biti Citibank Europe PLC Dublin, SWIFT: CITIIE2X. Molimo vas, da nakon ovog datuma koristite novu instrukciju za priljeve novca iz inostranstva, koju možete dobiti u Addiko poslovnici kod koje se vodi vaš račun, radi izbjegavanja eventualnih problema u vidu povrata doznaka.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo