Međunarodna plaćanja

Plaćanje u inostranstvo  – nalog 1450

Plaćanje u inostranstvo obavlja se u skladu sa zakonskim propisima na osnovu dokumentacije koju klijent treba predati banci:

  • ispravno popunjen i ovjeren obrazac 1450
  • račun, predračun, ugovor ili drugi pravovaljani dokument na kojem se zasniva devizna doznaka
  • Osigurati sredstva za pokriće doznake i naknade Banke na svom računu.

Plaćanja se izvršavaju isti ili najkasnije slijedeći radni dan po prijemu pravilnog naloga i osiguranog pokrića.
Kupoprodaja deviza se vrši po kupoprodajnom tečaju prema važećoj tečajnoj listi Addiko Bank  ili po posebno ugovorenom tržišnom tečaju.

Naplate iz inostranstva – nalog 743

Po prijemu SWIFT poruke MT 103 iz inostranstva, odnosno po odobrenju računa Addiko Bank kod jedne od kontokorentnih (korespondentnih) banaka, devizna sredstva se raspoređuju u korist deviznog računa korisnika sredstava tj. klijenta banke.
Ukoliko očekujete priliv iz inostranstva u obavezi ste dostaviti vašem ino partneru odnosno nalogodavcu instrukcije za plaćanje iz inostranstva, koje će obavezno sadržavati vaš broj računa odnosno IBAN kod Addiko Bank d.d. i BIC (SWIFT) banke – HAABBA22. Pod kontokorentnim/korespondentnim bankama podrazumijevamo banke kod kojih Addiko Bank  ima otvorene račune i na tim računima drži svoja devizna sredstva.

OBAVJEŠTENJE ZA KLIJENTE – Informacija u vezi trenutnog statusa doznaka i priliva iz inostranstva posredstvom neke od članica Sberbank na teritoriji EU

U slučaju da očekujete uplatu od poslovnog partnera/subjekta koji je klijent neke od članica Sberbank Grupacije koja posluje na teritoriju EU, priliv neće biti realizovan. Isto tako, u slučaju plaćanja prema nekoj od Sberbank u EU, transakcija neće biti realizovana, budući da su svi transferi iz/prema Sberbank EU zaustavljeni.

OBAVJEŠTENJE ZA KLIJENTE

Od 20. oktobra 2019. godine, naša nova korespondentna banka će biti Citibank Europe PLC Dublin, SWIFT: CITIIE2X. Molimo vas, da nakon ovog datuma koristite novu instrukciju za priljeve novca iz inostranstva, koju možete dobiti u Addiko poslovnici kod koje se vodi vaš račun, radi izbjegavanja eventualnih problema u vidu povrata doznaka.

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo