Akreditivi

Dokumentarni akreditivi

Akreditiv je najčešći i najsigurniji instrument u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavača. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uslovima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavač je siguran da će naplatiti robu uz uslov da istu isporuči i prezentuje uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivnim uslovima i u ugovorenom roku.
Postoji više vrsta akreditiva koji su u primjeni i koje možete realiziratii preko Addiko Bank d.d., bez obzira da li se radi o akreditivu sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva.
Način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600). Prilikom apliciranja za dokumentarni akreditiv potrebno je da Banci priložite i ”Nalog 1451” – Nalog za otvaranje akreditiva ↓

Dokumentarni akreditivi
Uvozni (nostro) akreditivi:
Naknada za otvaranje akreditiva – kvartalno unaprijed:0,20% do 1,00% / mjesečno unaprijed 0,07% – 0,33%
Troškovi obrade akreditiva- jednokratno unaprijed:0,50% do 1,00%
Izvozni (loro) akreditivi:
Notifikacija   0,10% (min. 150,00 KM)

Dokumentarna naplata-inkaso

Predstavlja instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju kod kojeg banka po nalogu svog klijenta šalje komercijalne dokumente kupcu preko njegove poslovne banke s instrukcijama za izručenje dokumenata.
Na taj način prodavatelj vrši otpremu robe na otvoreno, ali osigurava plaćanje putem banke koja zaprima dokumente. Izručenje dokumenata podrazumijeva i instrukcije o plaćanju kao i obaveze u slučaju neplaćanja.
Obično se koristi ako poslovni partneri već imaju izgrađen odnos uzajamnog povjerenja.

Vrste dokumentarnih naplata su:

  • D/P – documents against payment ili CAD – Cash against Documents – dokumenti se izručuju kupcu samo po uredno izvršenom plaćanju
  • D/A – documents against acceptance – dokumenti se izručuju kupcu po izvršenom akceptu mjenice

Obračun troškova po ovom poslu vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Nostro i loro naplate: 0,25% (min. KM 100,00)

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo