Akreditivi

Dokumentarni akreditivi

Akreditiv je najčešći i najsigurniji instrument u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavača. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uvjetima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavač je siguran da će naplatiti robu uz uvjet da istu isporuči, i prezentira uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivnim uvjetima i u ugovorenom roku.
Postoji više vrsta akreditiva koji su u primjeni i koje možete realiziratii preko Addiko Bank d.d., bez obzira da li se radi o akreditivu sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva.
Način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600). Prilikom apliciranja za dokumentarni akreditiv potrebno je da Banci priložite i ”Nalog 1451” – Nalog za otvaranje akreditiva ↓

Dokumentarni akreditivi
Uvozni (nostro) akreditivi:
Naknada za otvaranje akreditiva – kvartalno unaprijed:0,20% do 1,00%
Troškovi obrade akreditiva- jednokratno unaprijed:0,50% do 1,00%
Izvozni (loro) akreditivi:
Notifikacija   0,10% (min. 100,00 KM)

Dokumentarna naplata-inkaso

Predstavlja instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju kod kojeg banka po nalogu svog klijenta šalje komercijalne dokumente kupcu preko njegove poslovne banke s instrukcijama za izručenje dokumenata.
Na taj način prodavatelj vrši otpremu robe na otvoreno, ali osigurava plaćanje putem banke koja zaprima dokumente. Izručenje dokumenata podrazumijeva i instrukcije o plaćanju kao i obaveze u slučaju neplaćanja.
Obično se koristi ako poslovni partneri već imaju izgrađen odnos uzajamnog povjerenja.

Vrste dokumentarnih naplata su:

  • D/P – documents against payment ili CAD – Cash against Documents – dokumenti se izručuju kupcu samo po uredno izvršenom plaćanju
  • D/A – documents against acceptance – dokumenti se izručuju kupcu po izvršenom akceptu mjenice

Obračun troškova po ovom poslu vrši se po zvaničnoj tarifi banke:

  • Nostro i loro naplate: 0,25% (min. KM 50,00)

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".