Mjenjačnica

Mjenjački poslovi

Obavljajte kupovinu i prodaju svih inostranih valuta sa važeće kursne liste Centralne banke BiH u svim poslovnicama Banke.  Kupoprodaju inostranih valuta možete obavljati putem usluga Addiko EBank i Addiko Mobile kao i u svim poslovnicama Banke, prema kupovnom odnosno prodajnom kursu, kursne liste Banke.

EFEKTIVNA VALUTA/KUPOPRODAJA DEVIZA
Otkup i prodaja efektivne valute osim EUR-a/ Konverzija sa računa na račun ostale valute osim EUR-a/ Konverzija ostale valute osim EUR putem Addiko EBank i Addiko MobileBez naknade, prema važećoj kursnoj listi Banke za taj dan
Otkup i prodaja efektivne valute EUR/ Prodaja EUR-asa partije u domaćoj valuti (KM) / Otkup KM-ova sa partije u stranoj valuti (EUR) 0,80%, prema srednjem kursu CBBIH
Otkup i prodaja EUR-a radi oročene štednjePrema srednjem kursu CBBIH
Konverzija sa računa na račun KM – EUR/EUR – KM/ Konverzija KM – EUR/EUR – KM putem Addiko EBank i Addiko Mobile0,50% , prema srednjem kursu CBBIH

Plaćenje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

 

Addiko Mobile

Plaćajte duplo povoljnije, iz udobnosti vašeg doma, kad god to vama odgovara!

Saznajte više

Addiko Mastercard kreditna kartica

Beskontaktna kartica za plaćanje po želji: revolving, odgođeno ili plaćanje na rate.

Kupujte na rate

Addiko Bank Sarajevo