Transakcijski račun

Stvari mogu potrajati duže nego što mislite.

Uštedite vrijeme i plaćajte PDV preko računa Addiko Bank.

Otvaranje i vođenje transakcijskih računa

Otvaranje transakcijskog računa ugovara se sklapanjem Ugovora o deponiranju novčanih sredstava po viđenju u konvertibilnim markama i obavljanju poslova platnog prometa između Banke i klijenta. Poslovni subjekt može imati jedan ili više transakcijskih računa.

Vrste transakcijskih računa:

  • redovni računi za obavljanje registrirane djelatnosti
  • računi organizacijskih dijelova pravne osobe
  • računi izdvojenih sredstava ili računi za posebne namjene
  • računi javnih prihoda
  • ostali računi u skladu sa važećim zakonskim propisima

Izvodi po transakcijskom računu

O svim izvršenim transakcijama i saldu po računu Banka pravovremeno izvještava klijente putem izvoda po računu. Mogući načini prijema izvoda su:

  • putem e-maila (datoteka u pdf formatu)
  • u poslovnici Banke
  • Addiko Business EBank (datoteka u html formatu za ispis i datoteka u txt formatu za programsko knjiženje)

Obavijest/Informacija klijentima o uplatama na račune UIO u Addiko banci

Vaše obaveze prema Upravi za indirektno oporezivanje, možete izvršiti i preko računa u Addiko Bank d.d. Sarajevo:

– Plaćanje obaveza pri uvozu koje se plaćaju na osnovu carinske prijave možete izvršiti putem broja računa: 30601090000594037

– Plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, odnosno ostalih prihoda i taksi, kao i plaćanje jednokratnih uplata putem broja računa: 3060190000594134

– Plaćanje PDV-a, akciza i cestarina za proizvode domaće proizvodnje putem broja računa: 3060190000594231

Sve uplate na navedene račune unutar Addiko Bank d.d. Sarajevo se izvršavaju isti dan.

Obrasci Banke potrebni za otvaranje računa rezidenta↓

Za sve originalne dokumente i ovjerene kopije koji ne mogu biti ostavljeni banci, zaposlenik Banke će izvršiti uvid u predočenu dokumentaciju te ju kopirati ili skenirati.

Lista potrebne dokumentacije za otvaranje računa domaćih pravnih osoba – rezidenata↓

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa pravnih osoba – rezidenata

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo