Faktoring

Faktoring

Otkup potraživanja (faktoring) je poseban oblik finansiranja kojim banka kupuje nedospjelo potraživanje čije se postojanje dokazuje otpremnim dokumentima, te isplaćuje prodavaču potraživanja nominalni iznos otkupa umanjen za diskont. Namijenjen je izvozno orijentiranim preduzećima.
Osnovne prednosti faktoringa su:

  •  Pribavljanje novčanih sredstava u kraćim rokovima od roka dospijeća potraživanja i time prevladavanje problema u likvidnosti
  •  Prijenos aktivnosti u vezi sa naplatom potraživanja na banku
  •  Brži/kraći proces obrade i realizacije

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo