Addiko banka, kao odgovorna institucija, osigurava najvišu razinu zaštite ličnih podataka. Banka sa ličnim podacima postupa u skladu s najvišim sigurnosnim standardima i oni se čuvaju pažljivo.

Savjeti potrošačima:

 • Ne dijelite olako i nekritički svoje lične podatke
 • Nemojte davati brojeve svojih kreditnih kartica, PIN-ove i sl. bilo kojoj osobi
 • Ne dijelite lične podatke drugih osoba ako nemate njihov pristanak
 • Ne bacajte u kantu  za smeće račune, ispise, prepise i slične papire na kojima se nalaze vaši lični podaci;
 • Koristite složene, sigurnije lozinke (password) koje sadrže više od 8 znakova uključujući kombinaciju malih i velikih slova, brojeva te znakova
 • Budite vrlo oprezni u korištenju javnih Wi-Fi pristupnih podataka
 • Nemojte objavljivati na internetu i društvenim mrežama lične podatke djece i maloljetnika

Addiko banka vam pruža:

 • Potpunu transparentnost prilikom prikupljanja i obrade ličnih podataka
 • Veći nadzor i kontrolu nad ličnim podacima
 • Jednostavan uvid u sve vaše lične podatke
 • Pravo na brisanje ličnih podataka uz uslov da ne postoje zakonski razlozi za njihovo zadržavanje
 • Pravo na informaciju koliko dugo se lični podaci čuvaju
 • Pravo na traženje ispravka netačnih ili neažurnih podataka
 • Pravo na prenos ličnih podataka
 • Pravo na podnošenje prigovora na obradu ličnih podataka

Podaci o kontroloru

Addiko Bank d.d., Sarajevo, Trg solidarnosti 12, PDV broj 227149610005,  ID broj 4227149610005, e-mail: info.fbih@addiko.com; www.addiko-fbih.ba

Podaci o nosiocu Funkcije zaštite ličnih podataka:

U slučaju da imate dodatnih pitanja vezano za obradu ličnih podataka, možete se direktno obratiti nosiocu Funcije zaštite ličnih podataka putem e-mail adrese:  dpo.absa@addiko.com ili broja telefona +387 33 866 666.

Detaljne informacije o kontroloru,  kao i informacije o nosiocu Funkcije zaštite ličnih podataka, zaduženom za zaštitu podataka,  kao i druge informacije u vezi sa obradom ličnih podataka, uključujući sve informacije o obavezama koje proizilaze iz zakona i druge korisne informacije možete naći u dokumentu u nastavku.

Opće informacije o zaštiti ličnih podataka

(na temelju čl. 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, ”Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11)

 1. KO JE KONTROLOR OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Kontrolor obrade ličnih podataka: Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, Sarajevo, Kontakti: telefon: +387 (0) 33 866 666, info.fbih@addiko.com, www.addiko-fbih.ba; kontakt Službenika za zaštitu ličnih podataka: dpo.absa@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših ličnih podataka te o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu ličnih podataka, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/.

 1. KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U svrhu provođenja anketa prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime), kontakt podatke (koje smo upotrijebili za uspostavljanje kontakta putem našeg Kontakt centra odnosno za dostavu ove poruke; npr. telefonski broj ako ste dobili poruku putem SMS/VIBER-a ili adresu e-pošte, ako ste dobili poruku putem e-pošte) te podatke o korištenju pojedinih proizvoda banke (npr. Addiko Mobile mobilnog bankarstva i Addiko EBank elektronskog bankarstva ako ste poruku dobili putem navedenih kanala). U svrhu odabira klijenata za ovu anketu obrađujemo i podatke iz sistema o učestvovanju u ranijim anketama te podatke iz registra ”ne zovi”. Druga kategorija ličnih podataka koje obrađujemo su Vaši odgovori na pitanja iz ankete.

 1. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata sa korištenjem svojih proizvoda i usluga. Jedna od najznačajnijih metoda u tu svrhu je i neposredno prikupljanje Vašeg mišljenja putem anketa o proizvodima i uslugama koje koristite kao klijent Banke.

Svrha obrade Vaših identifikacijskih i kontakt podataka je dostava poruke kojom Vas pozivamo na učestovanje u anketi, a koju ste primili putem SMS/Vibera, e-pošte ili Addiko Mobile – mobilnog bankarstva i Addiko EBank – elektronskog bankarstva odnosno Kontakt centra te naknadnog kontaktiranja nakon ankete u svrhu unaprjeđenja Vašeg iskustva u poslovanju s Bankom. Svrha obrade Vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na anketu je prikupljanje informacija o Vašem zadovoljstvu našim proizvodima i uslugama, korištenje tako dobivenih rezultata u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga kako Vašim potrebama tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke kao i praćenje trenda kretanja dobivenih rezultata kroz duži vremenski period. Svrha pojedinih anketa može biti i procjena potpunosti i razumljivosti informacija koje Vam pružamo. Pravna osnova za obradu svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz članka 6.1.(e) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

 1. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA KAO PRAVNE OSNOVE

Legitimni interes Banke kao pravna osnova za provođenje anketa vezano uz korištenje proizvoda i usluga Addiko banke temelji se prvenstveno na praćenju zadovoljstva klijenta u svrhu poboljšanja te prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama klijenata Addiko banke.  Banka je nakon napravljene procjene učinka upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedene pravne osnove prikladna za navedene svrhe obrade ličnih podataka. Učestvovanje u ovim anketama je potpuno dobrovoljno te Vaše sudjelovanje u anketama ni na koji način ne utječe na Vaš sadašnji niti budući odnos sa Bankom. Kako smo već naveli, Banka će koristiti Vaše odgovore na pitanja iz anketa u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga kako Vašim potrebama tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke.

 1. MOGUĆI PRIMATELJI VAŠIH LIČNIH PODATAKA I PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Za potrebe koordinacije provođenja anketa moguće je, da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Bank Grupe. Lični podaci iz ankete se, prilikom obrade za potrebe koordinacije mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli bankama članicama Addiko Bank Grupe u EU i izvan EU i trgovačkim društvima s kojima Addiko Bank Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primatelja podaci iz ankete se ne šalju drugim primateljima npr. nekom drugom trgovačkom društvu ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje vlastite svrhe kao kontrolori obrade, a neovisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prijenos dozvoljen zakonom odnosno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u članku 11., a u vezi sa članom 12. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

 1. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacijske i kontakt podatke Addiko banka dobila je neposredno od Vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga, a podatke o Vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od Vas prilikom ispunjavanja iste.

 1. OBAVIJEST O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA

U obradi ličnih podataka u opisane svrhe ne koristi se automatska obrada podataka.

 1. KOJE JE RAZDOBLJE ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu anketa o Vašem zadovoljstvu proizvodima i uslugama banke te praćenja trenda kretanja dobivenih rezultata kroz duži vremenski period čuvaju se do isteka roka od pet (5) godina od isteka godine koja slijedi nakon godine u kojoj su bili dani odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

 1. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA LIČNE PODATKE

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba kao i da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona.  Prigovor vezan za Vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo ili na elektronsku adresu dpo.absa@addiko.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP) adresa Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo.

Ovdje posebno ističemo da svoje pravo na prigovor odnosno na odjavu od primanja poziva za ankete možete ostvariti na način kako je to navedeno u samoj poruci, znači klikom na odjavu u poruci e-pošte ili slanjem odjave klikom na link u sklopu SMS/VIBER poruke odnosno Addiko Mobile (mobilnog bankarstva) i Addiko EBank (elektronskog bankarstva) odnosno na način kako Vas je uputio uposlenik Kontakt centra. U tu svrhu se uvijek možete obratiti i na kontakte koje su navedeni u tački 1. ove Obavijesti. U tom slučaju ubuduće više nećete primati poruke kojim Vas pozivamo na ankete koje provodi banka.

OBAVIJEST O OBRADI LIČNIH PODATAKA vezana uz dosadašnje korisničko iskustvo te razloge odlaska iz Addiko banke

(na temelju čl. 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, ”Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11)

 1. KO JE KONTROLOR OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Kontrolor obrade ličnih podataka: Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, Sarajevo, Kontakti: telefon: +387 (0) 33 866 666, info.fbih@addiko.com, www.addiko-fbih.ba; kontakt Službenika za zaštitu ličnih podataka: dpo.absa@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših ličnih podataka te o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu ličnih podataka, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/.

 1. KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U svrhu provođenja anketa prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime), kontakt podatke, odnosno telefonski broj koji smo upotrijebili za slanje poruke putem SMS/Vibera. U svrhu odabira klijenata za ovu anketu obrađujemo i podatke iz sistema o zatvaranju zadnjeg proizvoda/usluge u našoj banci.

 1. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata vezano uz korištenje proizvoda i usluga, što uključuje i neposredno prikupljanje  mišljenja putem izlazne ankete klijenata koji su raskinuli poslovni odnos s bankom.

Svrha obrade Vaših identifikacijskih i kontakt podataka je dostava poruke kojom Vas pozivamo na učestvovanje u anketi koju ste primili putem SMS/VIBERA nakon zatvaranja zadnjeg proizvoda/usluge u našoj banci. Svrha obrade Vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na anketu je prikupljanje informacija o Vašem dosadašnjem iskustvu vezanom uz korištenje  proizvoda i usluga banke te o razlozima Vašeg odlaska iz Addiko banke. Dobijene rezultate ćemo koristiti u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga potrebama i željama klijenata. Pravna osnova za obradu svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz člana 6 tačka f) Zakona o zaštiti ličnih podataka.

 1. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA KAO PRAVNE OSNOVE

Legitimni interes banke kao pravna osnova za provođenje ove ankete temelji se prvenstveno na praćenju dosadašnjeg iskustva klijenata vezanog uz proizvode i usluge banke te razloga odlaska klijenata iz Addiko banke u svrhu poboljšanja te prilagodbe proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata Addiko banke.

Banka je nakon napravljene procjene učinka upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedene pravne osnove prikladna za navedene svrhe obrade ličnih podataka.

Učestvovanje u ovim anketama je potpuno dobrovoljno. Nakon ove izlazne ankete više nećete dobijati bilo kakve druge upite s naše strane vezano uz korisničko iskustvo. Kako smo već naveli, Banka će koristiti Vaše odgovore na pitanja iz anketa u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata.

 1. MOGUĆI PRIMATELJI VAŠIH LIČNIH PODATAKA I PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Za potrebe koordinacije provođenja anketa moguće je da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Bank Grupe. Lični podaci iz ankete se prilikom obrade za potrebe koordinacije mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli, bankama članicama Addiko Bank Grupe izvan EU i trgovačkim društvima s kojima Addiko Bank Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primatelja podaci iz ankete se ne šalju drugim primateljima npr. nekom drugom trgovačkom društvu ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje vlastite svrhe kao kontrolori obrade, a neovisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prijenos dozvoljen zakonom odnosno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u članu 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

 1. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacijske i kontakt podatke Addiko banka je dobila od Vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga, a podatke o Vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od Vas prilikom ispunjavanja iste.

 1. OBAVIJEST O AUTOMATIZIRANOM POJEDINAČNOM DONOŠENJU ODLUKA

U obradi ličnih podataka u opisane svrhe ne koristi se automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke u odnosu na ispitanika ili koji bi na njega značajno uticali u skladu sa članom 29. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

 1. KOJE JE RAZDOBLJE ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ankete te Vaši odgovori na anketna pitanja čuvaju se do isteka roka od pet (5) godina od isteka godine koja slijedi nakon godine u kojoj su bili dani odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

 1. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA LIČNI PODATKE

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba kao i da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona.

Prigovor vezan za Vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo ili na elektronsku adresu dpo.absa@addiko.com.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP) adresa Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo.

Ovdje posebno ističemo da nakon ove izlazne ankete više nećete dobijati druge upite vezane uz korisničko iskustvo te posebna odjava s Vaše strane nije potrebna.

Addiko Bank Sarajevo