Informacije o obradi ličnih podataka

Lične podatke je jako važno čuvati.

U Addiko banci brinemo o njima.

Addiko banka, kao odgovorna institucija, osigurava najvišu razinu zaštite ličnih podataka. Banka sa ličnim podacima postupa u skladu s najvišim sigurnosnim standardima i oni se čuvaju pažljivo.

Savjeti potrošačima:

 • Ne dijelite olako i nekritički svoje lične podatke
 • Nemojte davati brojeve svojih kreditnih kartica, PIN-ove i sl. bilo kojoj osobi
 • Ne dijelite lične podatke drugih osoba ako nemate njihov pristanak
 • Ne bacajte u kantu  za smeće račune, ispise, prepise i slične papire na kojima se nalaze vaši lični podaci;
 • Koristite složene, sigurnije lozinke (password) koje sadrže više od 8 znakova uključujući kombinaciju malih i velikih slova, brojeva te znakova
 • Budite vrlo oprezni u korištenju javnih Wi-Fi pristupnih podataka
 • Nemojte objavljivati na internetu i društvenim mrežama lične podatke djece i maloljetnika

Addiko banka vam pruža:

 • Potpunu transparentnost prilikom prikupljanja i obrade ličnih podataka
 • Veći nadzor i kontrolu nad ličnim podacima
 • Jednostavan uvid u sve vaše lične podatke
 • Pravo na brisanje ličnih podataka uz uslov da ne postoje zakonski razlozi za njihovo zadržavanje
 • Pravo na informaciju koliko dugo se lični podaci čuvaju
 • Pravo na traženje ispravka netačnih ili neažurnih podataka
 • Pravo na prenos ličnih podataka
 • Pravo na podnošenje prigovora na obradu ličnih podataka

Podaci o kontroloru

Addiko Bank d.d., Sarajevo, Trg solidarnosti 12, PDV broj 227149610005,  ID broj 4227149610005, e-mail: info.fbih@addiko.com; www.addiko-fbih.ba

Podaci o nosiocu Funkcije zaštite ličnih podataka:

U slučaju da imate dodatnih pitanja vezano za obradu ličnih podataka, možete se direktno obratiti nosiocu Funcije zaštite ličnih podataka putem e-mail adrese:  dpo.absa@addiko.com ili broja telefona +387 33 866 666.

Detaljne informacije o kontroloru,  kao i informacije o nosiocu Funkcije zaštite ličnih podataka, zaduženom za zaštitu podataka,  kao i druge informacije u vezi sa obradom ličnih podataka, uključujući sve informacije o obavezama koje proizilaze iz zakona i druge korisne informacije možete naći u dokumentu u nastavku.

Opće informacije o zaštiti ličnih podataka

(na temelju čl. 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, ”Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11)

 1. KO JE KONTROLOR OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Kontrolor obrade ličnih podataka: Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, Sarajevo, Kontakti: telefon: +387 (0) 33 866 666, info.fbih@addiko.com, www.addiko-fbih.ba; kontakt Službenika za zaštitu ličnih podataka: dpo.absa@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših ličnih podataka te o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu ličnih podataka, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/.

 1. KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U svrhu provođenja anketa prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime), kontakt podatke (koje smo upotrijebili za uspostavljanje kontakta putem našeg Kontakt centra odnosno za dostavu ove poruke; npr. telefonski broj ako ste dobili poruku putem SMS/VIBER-a ili adresu e-pošte, ako ste dobili poruku putem e-pošte) te podatke o korištenju pojedinih proizvoda banke (npr. Addiko Mobile mobilnog bankarstva i Addiko EBank elektronskog bankarstva ako ste poruku dobili putem navedenih kanala). U svrhu odabira klijenata za ovu anketu obrađujemo i podatke iz sistema o učestvovanju u ranijim anketama te podatke iz registra ”ne zovi”. Druga kategorija ličnih podataka koje obrađujemo su Vaši odgovori na pitanja iz ankete.

 1. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata sa korištenjem svojih proizvoda i usluga. Jedna od najznačajnijih metoda u tu svrhu je i neposredno prikupljanje Vašeg mišljenja putem anketa o proizvodima i uslugama koje koristite kao klijent Banke.

Svrha obrade Vaših identifikacijskih i kontakt podataka je dostava poruke kojom Vas pozivamo na učestovanje u anketi, a koju ste primili putem SMS/Vibera, e-pošte ili Addiko Mobile – mobilnog bankarstva i Addiko EBank – elektronskog bankarstva odnosno Kontakt centra te naknadnog kontaktiranja nakon ankete u svrhu unaprjeđenja Vašeg iskustva u poslovanju s Bankom. Svrha obrade Vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na anketu je prikupljanje informacija o Vašem zadovoljstvu našim proizvodima i uslugama, korištenje tako dobivenih rezultata u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga kako Vašim potrebama tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke kao i praćenje trenda kretanja dobivenih rezultata kroz duži vremenski period. Svrha pojedinih anketa može biti i procjena potpunosti i razumljivosti informacija koje Vam pružamo. Pravna osnova za obradu svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz članka 6.1.(e) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

 1. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA KAO PRAVNE OSNOVE

Legitimni interes Banke kao pravna osnova za provođenje anketa vezano uz korištenje proizvoda i usluga Addiko banke temelji se prvenstveno na praćenju zadovoljstva klijenta u svrhu poboljšanja te prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama klijenata Addiko banke.  Banka je nakon napravljene procjene učinka upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedene pravne osnove prikladna za navedene svrhe obrade ličnih podataka. Učestvovanje u ovim anketama je potpuno dobrovoljno te Vaše sudjelovanje u anketama ni na koji način ne utječe na Vaš sadašnji niti budući odnos sa Bankom. Kako smo već naveli, Banka će koristiti Vaše odgovore na pitanja iz anketa u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga kako Vašim potrebama tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke.

 1. MOGUĆI PRIMATELJI VAŠIH LIČNIH PODATAKA I PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Za potrebe koordinacije provođenja anketa moguće je, da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Bank Grupe. Lični podaci iz ankete se, prilikom obrade za potrebe koordinacije mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli bankama članicama Addiko Bank Grupe u EU i izvan EU i trgovačkim društvima s kojima Addiko Bank Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primatelja podaci iz ankete se ne šalju drugim primateljima npr. nekom drugom trgovačkom društvu ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje vlastite svrhe kao kontrolori obrade, a neovisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prijenos dozvoljen zakonom odnosno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u članku 11., a u vezi sa članom 12. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

 1. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacijske i kontakt podatke Addiko banka dobila je neposredno od Vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga, a podatke o Vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od Vas prilikom ispunjavanja iste.

 1. OBAVIJEST O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA

U obradi ličnih podataka u opisane svrhe ne koristi se automatska obrada podataka.

 1. KOJE JE RAZDOBLJE ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu anketa o Vašem zadovoljstvu proizvodima i uslugama banke te praćenja trenda kretanja dobivenih rezultata kroz duži vremenski period čuvaju se do isteka roka od pet (5) godina od isteka godine koja slijedi nakon godine u kojoj su bili dani odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

 1. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA LIČNE PODATKE

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba kao i da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona.  Prigovor vezan za Vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo ili na elektronsku adresu dpo.absa@addiko.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP) adresa Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo.

Ovdje posebno ističemo da svoje pravo na prigovor odnosno na odjavu od primanja poziva za ankete možete ostvariti na način kako je to navedeno u samoj poruci, znači klikom na odjavu u poruci e-pošte ili slanjem odjave klikom na link u sklopu SMS/VIBER poruke odnosno Addiko Mobile (mobilnog bankarstva) i Addiko EBank (elektronskog bankarstva) odnosno na način kako Vas je uputio uposlenik Kontakt centra. U tu svrhu se uvijek možete obratiti i na kontakte koje su navedeni u tački 1. ove Obavijesti. U tom slučaju ubuduće više nećete primati poruke kojim Vas pozivamo na ankete koje provodi banka.

OBAVIJEST O OBRADI LIČNIH PODATAKA vezana uz dosadašnje korisničko iskustvo te razloge odlaska iz Addiko banke

(na temelju čl. 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, ”Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11)

 1. KO JE KONTROLOR OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Kontrolor obrade ličnih podataka: Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, Sarajevo, Kontakti: telefon: +387 (0) 33 866 666, info.fbih@addiko.com, www.addiko-fbih.ba; kontakt Službenika za zaštitu ličnih podataka: dpo.absa@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših ličnih podataka te o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu ličnih podataka, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/.

 1. KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U svrhu provođenja anketa prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime), kontakt podatke, odnosno telefonski broj koji smo upotrijebili za slanje poruke putem SMS/Vibera. U svrhu odabira klijenata za ovu anketu obrađujemo i podatke iz sistema o zatvaranju zadnjeg proizvoda/usluge u našoj banci.

 1. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata vezano uz korištenje proizvoda i usluga, što uključuje i neposredno prikupljanje  mišljenja putem izlazne ankete klijenata koji su raskinuli poslovni odnos s bankom.

Svrha obrade Vaših identifikacijskih i kontakt podataka je dostava poruke kojom Vas pozivamo na učestvovanje u anketi koju ste primili putem SMS/VIBERA nakon zatvaranja zadnjeg proizvoda/usluge u našoj banci. Svrha obrade Vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na anketu je prikupljanje informacija o Vašem dosadašnjem iskustvu vezanom uz korištenje  proizvoda i usluga banke te o razlozima Vašeg odlaska iz Addiko banke. Dobijene rezultate ćemo koristiti u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga potrebama i željama klijenata. Pravna osnova za obradu svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz člana 6 tačka f) Zakona o zaštiti ličnih podataka.

 1. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA KAO PRAVNE OSNOVE

Legitimni interes banke kao pravna osnova za provođenje ove ankete temelji se prvenstveno na praćenju dosadašnjeg iskustva klijenata vezanog uz proizvode i usluge banke te razloga odlaska klijenata iz Addiko banke u svrhu poboljšanja te prilagodbe proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata Addiko banke.

Banka je nakon napravljene procjene učinka upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedene pravne osnove prikladna za navedene svrhe obrade ličnih podataka.

Učestvovanje u ovim anketama je potpuno dobrovoljno. Nakon ove izlazne ankete više nećete dobijati bilo kakve druge upite s naše strane vezano uz korisničko iskustvo. Kako smo već naveli, Banka će koristiti Vaše odgovore na pitanja iz anketa u svrhu poboljšanja te prilagodbe naših proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata.

 1. MOGUĆI PRIMATELJI VAŠIH LIČNIH PODATAKA I PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Za potrebe koordinacije provođenja anketa moguće je da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Bank Grupe. Lični podaci iz ankete se prilikom obrade za potrebe koordinacije mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli, bankama članicama Addiko Bank Grupe izvan EU i trgovačkim društvima s kojima Addiko Bank Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primatelja podaci iz ankete se ne šalju drugim primateljima npr. nekom drugom trgovačkom društvu ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje vlastite svrhe kao kontrolori obrade, a neovisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prijenos dozvoljen zakonom odnosno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u članu 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

 1. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacijske i kontakt podatke Addiko banka je dobila od Vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga, a podatke o Vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od Vas prilikom ispunjavanja iste.

 1. OBAVIJEST O AUTOMATIZIRANOM POJEDINAČNOM DONOŠENJU ODLUKA

U obradi ličnih podataka u opisane svrhe ne koristi se automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke u odnosu na ispitanika ili koji bi na njega značajno uticali u skladu sa članom 29. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

 1. KOJE JE RAZDOBLJE ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ankete te Vaši odgovori na anketna pitanja čuvaju se do isteka roka od pet (5) godina od isteka godine koja slijedi nakon godine u kojoj su bili dani odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

 1. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA LIČNI PODATKE

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba kao i da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona.

Prigovor vezan za Vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo ili na elektronsku adresu dpo.absa@addiko.com.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP) adresa Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo.

Ovdje posebno ističemo da nakon ove izlazne ankete više nećete dobijati druge upite vezane uz korisničko iskustvo te posebna odjava s Vaše strane nije potrebna.

Informacije o obradi ličnih podataka u provedbi video nadzora u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Sl. glasnik BIH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11

I. KO JE KONTROLOR VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?

Kontrolor je Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, Sarajevo (u daljem tekstu Banka). Više o obradi Vaših ličnih podataka možete pronaći na linku https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili se obratite službeniku za zaštitu podataka: dpo.absa@addiko.com ili +387 33 866 666.

II. KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

Prilikom vršenja video nadzora obrađuje se snimak osobe koja se nalazila pod uglom gledanja video kamere postavljene u objektima Banke i datum i vrijeme snimanja.

III. KOJA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I NA KOJEM PRAVNOM OSNOVU SE OBRADUJU?

Na osnovu člana 30. Zakona o Agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine  i člana 8. Uredbe o mjerama zaštite finansijskih institucija (Službeni list FBiH, br. 24/12), videonadzor se provodi kao mjera zaštite radi osiguranja sigurnosti lica i imovine u finansijskim institucijama.

IV. IZVORI I PRIMATELJI LIČNIH PODATAKA

Banka sama kreira podatke za video nadzor. Primaoci podataka su, na njihov opravdani zahtjev, državni organi (sudovi, tužilaštva, agencije za sprovedbu zakona (po naredbi suda ili tužilaštva ili u slučaju da se snimci traže za počinjeni prekršaj u skladu sa Zakonom o prekršajima).

V. OBIM OBRADE LIČNIH PODATAKA

Obim obrade zavisi od toga koliko dugo osoba boravi u prostoru pod video nadzorom.

VI. OBAVIJEST O AUTOMATIZOVANOM DONOŠENJU ODLUKE

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o zaštiti ličnih podataka, obavještavamo Vas da Banka ne vrši automatizirano donošenje odluka i ne kreira profile prilikom obavljanja video nadzora.

VII. VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Podaci se čuvaju najmanje 30 dana, a najviše sukladno kapacitetu memorije uređaja za snimanje, ali ne duže od 6 mjeseci.

VIII. INDIVIDUALNA PRAVA

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba, kao i pravo da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju tokom provođenja ugovornog odnosa, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona. Željeli bismo posebno objasniti da se opravdanje za ostvarivanje prava na brisanje podataka iz člana 25. Zakona, u vezi sa navedenim proizvodom, uvijek procjenjuje u skladu sa tačkom VII ovog dokumenta. Prava iz ove tačke možete ostvariti slanjem zahtjeva na bilo koji način Banci ili putem e-mail adrese: dpo.absa@addiko.com. O prijavi će se odlučiti, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 30 (trideset) dana od prijema kompletne prijave.

IX PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE

Addiko banka d.d. je dio Addiko bankarske grupe. To znači da se dio operacija može obavljati u bilo kojoj banci unutar naše bankarske grupe, kao i kod pružalaca usluga koje je Banka angažovala u skladu sa važećim propisima. Sve navedene kompanije se nalaze u zemljama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica, s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108)  i pružaju adekvatne tehničke organizacione mjere zaštite ličnih podataka. Pored navedenog, nakon sklapanja ugovora o usluzi/proizvodu, Banka je u obavezi dostavljati Vaše podatke i trećim stranama, a u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom

Informacije o obradi ličnih podataka prilikom procesa ugovaranja usluge oročenog depozita, u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Sl. glasnik BIH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11

I. KO UPRAVLJA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I GDJE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?
Kontrolor ličnih podataka je Addiko Bank d.d. Sarajevo, Trg solidarnost 12, 71000 Sarajevo. Više o obradi Vaših ličnih podataka možete pronaći na linku: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili se obratite našem službeniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila na adresu: dpo.absa@addiko.com ili na telefon: +387 (0) 33 866 666.

II. KOJI PODACI SE OBRAĐUJU PRILIKOM UGOVARANJA USLUGE OROČENOG DEPOZITA? U sklopu procesa ugovaranja usluge oročenog depozita prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše lične podatke, i to:
Identifikacijske i kontaktne podatke (ime i prezime, ime roditelja, spol, jezik, JMBG, vrsta, broj, datum isteka, mjesto i država i državno tijelo izdavanja identifikacijske isprave, datum i mjesto rođenja, država rođenja, državljanstvo, država prebivališta, adresa prebivališta, e-mail adresa, broj telefona/mobitela); sociodemografske podatke (podatke o zaposlenju, podatke o političkoj eksponiranosti); finansijske podatke (izvor prihoda, svrha otvaranja računa, podaci vezani za samu uslugu (na primjer rok oročenja, kamata).

III. ŠTA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVU OBRADU?
Svrha obrade identifikacijskih i kontakt podataka, te podataka o prihodima je identificiranje klijenata stranke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kao i radi ispunjenja obaveza određenih drugim Zakonima i propisima (Zakon o bankama i dr.), poduzimanje radnji radi sklapanja samog ugovora, izvršavanja prava i obaveza iz ugovora tijekom trajanja ugovornog odnosa, a po prestanku ugovornog odnosa obrada radi ispunjavanja zakonskih obaveza čuvanja dokumentacije.
Pravna osnova obrade podataka je poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora te izvršavanje ugovora o oročenom depozitu u skladu s članom 6 tačka b) Zakona o zaštiti ličnih podataka (pristupanje ugovoru na vlastiti zahtjev).
Dio obrade ličnih podataka (npr. dio sociodemografskih podataka) temelji se na poštovanju pravne obaveze Banke u skladu s čl. 6. tačka. a) Zakona.
Ako ste dali saglasnost za korištenje Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe ili izravnu prodaju, tada Vaše podatke prikupljene u ovom procesu banka može koristiti i u te svrhe temeljem Vaše saglasnosti, uz napomenu da takvu saglasnost možete povući u svakom trenutku.

IV. IZVORI I PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA Banka podatke iz tačke 3. ove Obavijesti prikuplja neposredno od klijenta. Dio sociodemografskih podataka npr. podatke o zaposlenju banka može prikupiti i putem trećih osoba.

V. OBAVJEŠTENJE O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA Za svrhu ugovaranja usluge oročenog depozita Banka ne koristi automatizirano donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke u odnosu na klijenta ili koji bi na njega značajno utjecali, a u vezi sa članom 29. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

VI. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA Lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ostvarenja, poštivanja odnosno ispunjenja prava i obaveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa čuvaju se do isteka roka od deset (10) godina od isteka godine u kojoj je prestao ugovorni odnos odnosno izvršenja posljednje transakcije. Ukoliko se vezano uz ugovorni odnos vodi pravni postupak (parnica, izvršni postupak, kazneni postupak i sl.), podaci se u tu svrhu obrađuju čuvaju trajno.

VII. INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM PRAVIMA
Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba, kao i pravo da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju tokom provođenja ugovornog odnosa, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona. Željeli bismo posebno objasniti da se opravdanje za ostvarivanje prava na brisanje podataka iz člana 25. Zakona, u vezi sa navedenim proizvodom, uvijek procjenjuje u skladu sa tačkom VI ovog dokumenta. U slučaju da se uspostavi poslovni odnos, Banka je dužna u skladu sa propisima Vaše podatke čuvati 10 (deset) godina, od dana posljednje transakcije ili prestanka poslovnog odnosa. Prava iz ove tačke možete ostvariti slanjem zahtjeva na bilo koji način Banci ili putem e-mail adrese: dpo.absa@addiko.com. O prijavi će se odlučiti, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 30 (trideset) dana od prijema kompletne prijave.

VIII. PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE
Addiko banka d.d. je dio Addiko bankarske grupe. To znači da se dio operacija može obavljati u bilo kojoj banci unutar naše bankarske grupe, kao i kod pružalaca usluga koje je Banka angažovala u skladu sa važećim propisima. Sve navedene kompanije se nalaze u zemljama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica, s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) i pružaju adekvatne tehničke i organizacione mjere zaštite ličnih podataka. Pored navedenog, nakon sklapanja ugovora o usluzi/proizvodu, Banka je u obavezi dostavljati Vaše podatke i trećim stranama, a u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom

Informacije o obradi ličnih podataka prilikom procesa ugovaranja usluge tekućeg računa i paketa tekućeg računa, u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Sl. glasnik BIH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11

I. KO UPRAVLJA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I GDJE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA? Kontrolor ličnih podataka je Addiko Bank d.d. Sarajevo, Trg solidarnost 12, 71000 Sarajevo. Više o obradi Vaših ličnih podataka možete pronaći na linku: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili se obratite našem službeniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila na adresu: dpo.absa@addiko.com ili na telefon: +387 (0) 33 866 666.

II. KOJI PODACI SE OBRAĐUJU PRILIKOM UGOVARANJA USLUGE TEKUĆEG RAČUNA I PAKETA TEKUĆEG RAČUNA?
U sklopu procesa ugovaranja paketa tekućeg računa prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše lične podatke, i to:
Identifikacijske i kontaktne podatke (ime i prezime, JMBG, vrsta, broj, datum isteka, mjesto i država i državno tijelo izdavanja identifikacijske isprave, datum i mjesto rođenja, država rođenja,država prebivališta, adresa prebivališta, e-mail adresa, broj mobitela); sociodemografske podatke (podatke o zaposlenju, podatke o političkoj eksponiranosti); finansijske podatke (izvor prihoda, svrha otvaranja računa).

III. ŠTA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVU OBRADU?
Svrha obrade identifikacijskih i kontakt podataka, te podataka o prihodima je identificiranje klijenata, poduzimanje radnji radi sklapanja ugovora, izvršavanja prava i obveza iz ugovora tijekom trajanja ugovornog odnosa, a po prestanku ugovornog odnosa obrada radi ispunjavanja zakonskih obveza čuvanja dokumentacije. Svrha obrade podataka je i ispunjavanja zakonske obveze utvrđivanja i provjere identiteta stranke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kao i radi ispunjenja obveza određenih drugim Zakonima i propisima (npr. Zakon o bankama i dr.).
Pravna osnova obrade je poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora te izvršavanje ugovora o tekućem računu u skladu s članom 6 tačka b) Zakona o zaštiti ličnih podataka (pristupanje ugovoru na vlastiti zahtjev). Dio obrade ličnih podataka (npr. dio sociodemografskih podataka) temelji se na poštovanju pravne obveze Banke u skladu s čl. 6. tačka. a) Zakona.
Ako ste dali saglasnost za korištenje Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe ili izravnu prodaju, tada Vaše podatke prikupljene u ovom procesu banka može koristiti i u te svrhe temeljem Vaše saglasnosti, uz napomenu da takvu saglasnost možete povući u svakom trenutku.

IV. IZVORI I PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA
Banka podatke iz tačke 3. ove Obavijesti prikuplja neposredno od klijenta. Dio sociodemografskih podataka npr. podatke o zaposlenju banka može prikupiti i putem trećih osoba.

V. OBAVJEŠTENJE O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA
Za svrhu otvaranja tekućeg računa Banka ne koristi automatizirano donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke u odnosu na klijenta ili koji bi na njega značajno utjecali, a u vezi sa članom 29. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

VI. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA
Lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ostvarenja, poštivanja odnosno ispunjenja prava i obaveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa čuvaju se do isteka roka od deset (10) godina od isteka godine u kojoj je prestao ugovorni odnos odnosno izvršenja posljednje transakcije. Ukoliko se vezano uz ugovorni odnos vodi pravni postupak (parnica, izvršni postupak, kazneni postupak i sl.), podaci se u tu svrhu obrađuju čuvaju trajno.

VII. INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM PRAVIMA
Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba, kao i pravo da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju tokom provođenja ugovornog odnosa, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona. Željeli bismo posebno objasniti da se opravdanje za ostvarivanje prava na brisanje podataka iz člana 25. Zakona, u vezi sa navedenim proizvodom, uvijek procjenjuje u skladu sa tačkom VI ovog dokumenta. U slučaju da se uspostavi poslovni odnos, Banka je dužna u skladu sa propisima Vaše podatke čuvati 10 (deset) godina, od dana posljednje transakcije ili prestanka poslovnog odnosa. Prava iz ove tačke možete ostvariti slanjem zahtjeva na bilo koji način Banci ili putem e-mail adrese: dpo.absa@addiko.com. O prijavi će se odlučiti, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 30 (trideset) dana od prijema kompletne prijave.

VIII. PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE
Addiko banka d.d. je dio Addiko bankarske grupe. To znači da se dio operacija može obavljati u bilo kojoj banci unutar naše bankarske grupe, kao i kod pružalaca usluga koje je Banka angažovala u skladu sa važećim propisima. Sve navedene kompanije se nalaze u zemljama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica, s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) i pružaju adekvatne tehničke organizacione mjere zaštite ličnih podataka. Pored navedenog, nakon sklapanja ugovora o usluzi/proizvodu, Banka je u obavezi dostavljati Vaše podatke i trećim stranama, a u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom.

Informacije o obradi ličnih podataka prilikom procesa ugovaranja usluge kredita, kreditnih kartica i/ili prekoračenja po tekućem računu u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Sl. glasnik BIH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11

I KO UPRAVLJA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I GDJE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?
Kontrolor ličnih podataka je Addiko Bank d.d. Sarajevo, Trg solidarnost 12, 71000 Sarajevo. Više o obradi Vaših ličnih podataka možete pronaći na linku: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili se obratite našem službeniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila na adresu: dpo.absa@addiko.com ili na telefon: 0800 2 0206.

II KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?
U sklopu procesa odobrenja kredita, kreditnih kartica i/ili prekoračenja po tekućem računu i sklapanja kreditnog posla prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše lične podatke, i to:
Identifikacijske i kontaktne podatke (ime i prezime, ime oca, spol, JMBG, vrsta, broj, datum isteka, mjesto i država i državni organ izdavanja identifikacijske isprave, datum i mjesto rođenja, država rođenja, adresa prebivališta i boravišta, e-mail adresa, broj mobitela); sociodemografske podatke (podatke o zaposlenju, podatke o političkoj eksponiranosti, stepenu obrazovanja, bračni status); podatke o članovima porodice (broj članova domaćinstva, imenu i prezimenu (izvan)bračnog partnera) te podatak o broju uzdržavanih osoba i broju djece; finansijske podatke (podatke o imovinskom stanju, primanjima i rashodima, podatke o prometu po transakcijskim računima klijenata, uključujući platne transakcije izvršene platnim karticama, mjesečnim obvezama, urednosti u otplati, povijesti blokada, podatke o postojećim i podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama, visini svih zaduženja te informacije o prethodnom i trenutnom urednom izvršavanju kreditnih obveza ili o kašnjenju po istima i sl.).

III ŠTA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVU OBRADU?
Svrha obrade identifikacijskih i kontakt podataka je identifikacija i poduzimanje radnji radi sklapanja ugovora, izvršavanja prava i obaveza iz ugovora tokom trajanja ugovornog odnosa. Svrha obrade, sociodemografskih podataka, podataka o članovima porodice te finansijskih podataka je provjera kreditne sposobnosti te procjena kreditnog rizika, a po prestanku ugovornog odnosa obrada radi ispunjavanja zakonskih obaveza čuvanja dokumentacije. Svrha obrade podataka je i ispunjavanje zakonske obaveze utvrđivanja i provjere identiteta stranke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kao i radi ispunjenja obaveza određenih drugim Zakonima i propisima (npr. Zakon o bankama, Uslovima za procjenu i dokumentovanje kreditne sposobnosti i dr.). Pravna osnova obrade je poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora te izvršavanje ugovora o kreditu u skladu s članom 6 tačka b) Zakona o zaštiti ličnih podataka (pristupanje ugovoru na vlastiti zahtjev). Dio obrade ličnih podataka (npr. finansijskih podataka koji se prikupljaju iz Centralnog registra kredita, te dio sociodemografskih podataka) temelji se na poštovanju pravne obaveze banke u skladu sa čl. 6. tačka. a) Zakona.
Ako ste dali saglasnost za korištenje Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe ili direktnu prodaju, tada Vaše podatke prikupljene u ovom procesu banka može koristiti i u te svrhe temeljem Vaše saglasnosti, uz napomenu da takvu saglasnost možete povući u svakom trenutku.

IV IZVORI I PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA
Banka identifikacijske, kontaktne, sociodemografske podatke i podatke o članovima porodice prikuplja neposredno od klijenta prilikom iskazivanja interesa odnosno ispunjavanja obrasca zahtjeva za kredit, kreditnu karticu odnosno prekoračenje po tekućem računu. Dio sociodemografskih podataka npr. podatke o zaposlenju banka može prikupiti i putem trećih lica. Banka može u određenim slučajevima provjeriti istinitost dostavljenih podataka putem trećih lica (npr. direktnom provjerom kod poslodavca). Finansijske podatke banka prikuplja neposredno od klijenta, putem usluge informiranja o računu, posredno iz vlastite evidencije klijenata koje sama stvara (npr. obradom za svrhe izvještavanja, analiza i sl.) te iz evidencija vođenih na temelju pojedinih zakona (posredstvom Centralnog registra kredita pri Centralnoj banci BiH). Više o obradi ličnih podataka putem Centralnog registra kredita možete pronaći na sljedećem linku: https://www.cbbh.ba/content/read/27

V OBAVJEŠTENJE O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA
Banka pri odlučivanju o odobrenju kredita, kreditne kartice i/ili prekoračenja po tekućem računu koristi automatizirano pojedinačno donošenje odluka i izradu Vašeg profila, a za potrebe procjene kreditnog rizika i kreditne sposobnosti. Navedena obrada može proizvesti pravne učinke u odnosu na Vas, međutim ista je potrebna i nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora o kreditu, kreditnoj kartici i/ili prekoračenja po računu. Ako se utvrdi da je rizik za banku okarakteriziran kao previsok (temeljem prikupljenih podataka o vašim prihodima i obavezama, zaposlenju i sl.) navedeno može biti razlog za odbijanje zahtjeva. U slučaju da zadovoljavate uvjete za kredit, kreditnu karticu i/ili prekoračenje po tekućem računu različite od traženog, banka Vam može ponuditi i kredit kreditnu karticu i/ili prekoračenje po tekućem računu s promijenjenim uvjetima (npr. niži iznos kredita, dulji rok otplate).

VI ROKOVI ČUVANJA PODATAKA
Lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ostvarenja, poštivanja odnosno ispunjenja prava i obaveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa čuvaju se do isteka roka od deset (10) godina od isteka godine u kojoj je prestao ugovorni odnos odnosno izvršenja posljednje transakcije. Ukoliko se vezano uz ugovorni odnos vodi pravni postupak (parnica, izvršni postupak, kazneni postupak i sl.), podaci se u tu svrhu dodatno čuvaju. Ukoliko nije došlo do sklapanja ugovora o kreditu, kreditnoj kartici i/ili prekoračenju po tekućem računu, lični podaci se čuvaju dvanaest (12) mjeseci nakon prestanka potrebe, isključivo u svrhu sprečavanja prevara te se istekom navedenog roka brišu, osim ako su isti potrebni za dokazivanje osnove prikupljanja finansijskih podataka koji se prikupljaju iz npr. Centralnog registra kredita u kojem slučaju se navedeni zahtjevi čuvaju 5 godina od podnošenja takvog zahtjeva.

VII INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM PRAVIMA
Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba, kao i pravo da uputite zahtjev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju tokom provođenja ugovornog odnosa, u skladu i pod uslovima iz člana 25. Zakona. Željeli bismo posebno objasniti da se opravdanje za ostvarivanje prava na brisanje podataka iz člana 25. Zakona, u vezi sa navedenim proizvodom, uvijek procjenjuje u skladu sa tačkom VI ovog dokumenta. U slučaju da se uspostavi poslovni odnos, Banka je dužna u skladu sa propisima Vaše podatke čuvati 10 (deset) godina, od dana posljednje transakcije ili prestanka poslovnog odnosa. Prava iz ove tačke možete ostvariti slanjem zahtjeva na bilo koji način Banci ili putem e-mail adrese: dpo.absa@addiko.com. O prijavi će se odlučiti, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 30 (trideset) dana od prijema kompletne prijave.

VIII PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE
Addiko banka d.d. je dio Addiko bankarske grupe. To znači da se dio operacija može obavljati u bilo kojoj banci unutar naše bankarske grupe, kao i kod pružalaca usluga koje je Banka angažovala u skladu sa važećim propisima. Sve navedene kompanije se nalaze u zemljama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica, s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) i pružaju adekvatne tehničke organizacione mjere zaštite ličnih podataka. Pored navedenog, nakon sklapanja ugovora o usluzi/proizvodu, Banka je u obavezi dostavljati Vaše podatke i trećim stranama, a u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom. Banka će u postupku naplate razmijenjivati Vaše lične podatke s trećim licima, u mjeri u kojoj je to nužno za provedbu učinkovite naplate.

Addiko Bank Sarajevo