Kontakt centar

INFORMACIJA O RADNOM VREMENU ADDIKO KONTAKT CENTRA

Ponedeljak – petak: 08:00 – 18:00h

Vaša Addiko banka.

Kontakt centar – viši nivo kvaliteta usluge

Poštovani klijenti,
Addiko Bank d.d. svojim klijentima pruža potpunu komunikacijsku podršku u vezi sa svojim uslugama, proizvodima kao i svim drugim pitanjima u odnosu klijenta i banke kroz uslugu Kontakt centar.  Svrha ovog Kontakt centra je da se vama, klijentima banke, olakša pristup informacijama o banci, njenim uslugama, proizvodima i načinu poslovanja. Na ovaj način Addiko banka podiže kvalitet svoje usluge u komunikaciji sa klijentima na viši nivo.

Uz podršku Kontakt centra klijenti banke imaju mogućnost da veoma brzo i jednostavno putem telefona ili e-mail-a provjere sve neophodne informacije u vezi sa uslugama i proizvodima banke, te da dobiju brze, jasne i detaljne odgovore.

  • sve potrebne informacije o proizvodima i uslugama banke za fizička i pravna lica;
  • detaljne informacije o stanju i prometu za sve vrste računa fizičkih lica, od kredita, oročene štednje, platnih kartica, itd. (uz obavezno odobrenje kroz sistem identifikacije);
  • informacije o potrebnoj dokumentaciji za otvaranje računa pravnih i fizičkih lica, platnom prometu, tarifama i naknadama;
  • informacije i podrška za korisnike kartičnih računa, te usluga elektronskog i mobilnog bankarstva;
  • informacije o adresama i radnom vremenu svih poslovnica;
  • prijave gubitka ili zloupotrebe kartice.

Zbog povjerljivosti informacija koje se budu dostavljale putem telefonske komunikacije klijenti su obavezni da dostave točne lične podatke: Ime i prezime, ime oca, JMBG, adresu prebivališta i broj računa.

  • Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na zvaničnu e-mail adresu banke:   ili standardne pošte na adresu: Trg solidarnosti 12, 71000 Sarajevo uz dostavljanje točnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.
  • Radno vrijeme Kontakt centra radnim danima je: od 08:00 – 18:00.

Addiko Bank Sarajevo