Kupoprodaja deviza – FX spot za građane

FIZIČKA OSOBA

Kupoprodaja deviza za fizičke osobe

Predstavlja tržišni (dogovoreni) kurs za klijente za kupovinu i prodaju deviza. Dogovara se na temelju aktuelnog tržišnog kursa na međunarodnom tržištu novca. Radi se o povlaštenom tržišnom kursu koji je u većini slučajeva povoljniji za klijenta od onog sa kursne liste (ušteda prilikom konverzije).

  • Minimalan iznos za kupoprodaju:  KM 50.000,00
  • Klijent može zatražiti informaciju, iz bilo koje poslovnice Banke, o tržišnom kursu više puta na telefonski broj: 033/755-895 svaki radni dan u periodu od 08:00-15:30

Dogovaranje kursa vrši se telefonski, a potvrđuje pismenim putem, odnosno zaključnicom o kupoprodaji. Ukoliko ponuđeni kurs odgovara klijentu, on je dužan telefonski iz poslovnice Banke potvrditi ponuđeni tečaj. Nakon telefonske potvrde, klijent je dužan i pismeno potvrditi dogovorenu kupoprodaju nakon čega poslovnica obavlja konverziju, odnosno promjene po računu klijenta. Klijent je dužan osigurati pokriće za dogovorenu transakciju.

Klijent koji ne ispunjava minimalan iznos za kupoprodaju ili koji ne želi koristiti izbor povlaštenog tržišnog kursa slobodan je koristiti mjenjačnicu u poslovnicama Banke ili usluge Banke koje nude mogućnost kupoprodaja deviza.

Banka zadržava pravo izmjene ponuđenog tečaja, ukoliko klijent ne pošalje zaključnicu neposredno nakon telefonskog dogovora, ili ukoliko je došlo do očigledne greške u kotaciji tečaja.

Ukoliko dođe do eventualnih razlika između dogovorene kupoprodaje i promjena po računu, klijenti su dužni najkasnije 48 sati nakon dogovorene kupoprodaje i promjena po računu pismenim putem o tome izvijestiti Banku.

Banka zadržava pravo promjene uvjeta korištenja tržišnog tečaja, obustaviti trgovanje za klijente koji se ne pridržavaju navedenog, kao i obustaviti trgovanje za sve klijente.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćenje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

 

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Addiko Bank Sarajevo