Krediti za početnike

RAZMIŠLJATE O KREDITU? EVO ŠTO MORATE ZNATI.

Važno je razumjeti kreditni odnos jer zaduživanjem preuzimate obavezu vraćanja tog novca uvećanog za iznos kamate i eventualnih naknada pa je važno dobro se informisati o svim uslovima  kredita. 

202404 Absa Web Slider Finacijska Pismenost2

Jedna od glavnih prepreka u dobrom upravljanju vlastitim novcem je nepoznavanje proizvoda i usluga finansijske industrije kojima se koristimo. Očekuje se da će se svako nekad u svom životu kad-tad koristiti kreditima te je važno razumjeti prirodu kreditnog odnosa, terminologiju i sve ono na šta treba obratiti pažnju.

Na tržištu su dostupne mnoge vrste kredita: kratkoročni, srednjoročni, dugoročni, namjenski, nenamjenski, uz fiksne ili promjenjive kamatne stope. Nije potrebno da pojedinac zna tačne razlike i specifičnosti svakog kredita, već da razumije osnovnu prirodu kreditnog odnosa ‒ kredit je novac koji povjerilac daje na korištenje dužniku uz obvezu njegovog vraćanja  uvećanog za iznos kamate i naknade.

Gotovinski krediti često se oglašavaju u masovnim medijima. Služe uglavnom za opremanje doma, neku veću ličnu investiciju ili za neki drugi oblik lične potrošnje, a mogu biti namjenski i nenamjenski. Odobravaju se na rok otplate od jedne do deset godina. Nude se u raznim valutama te s fiksnim i varijabilnim  kamatnim stopama. Otplaćuju se mjesečnim anuitetima – a anuitet je za iznos kojim korisnik kredita postepeno otplaćuje kredit u ugovorenom roku otplate. Pritom se dijelom anuiteta otplaćuje glavnica duga, a dijelom kamate. Iznos anuiteta je isti, ukoliko je ugovorena fiksna kamatna stopa, za svaki period tokom cijele otplate kredita. Dio otplate glavnice i kamata s vremenom se mijenja na način da s početka otplate kredita većim dijelom anuiteta plaća se kamata, a manjim glavnica duga kredita, dok se protekom periodu otplate povećava udio za glavnicu, a smanjuje udio za kamatu. Svi tokovi otplate  prikazani su na planu otplate kredita.

Rata i anuitet nisu isto

Iako se kolokvijalno često za anuitet govori „rata kredita“, to nije tačno. Otplata u ratama temelji se na podjeli glavnice duga na onoliko jednakih otplatnih kvota koliko ima otplatnih razdoblja, a onda se tome pridodaju izračunate kamate s obzirom na otplatu glavnice.

Ako uzmete kredit od 10.000 KM te ga otplaćujete pet godina u anuitetima po fiksnoj kamatnoj stopi od 7,55 %, vaša mjesečna obaveza iznosit će 200,62 KM te ćete ukupno platiti 13.096,48 KM. To znači da će vaš pozajmljeni novac uz početne troškove obrade kredita te ostale troškove u kamatama stajati 3.096,48 KM.

Minusom po tekućem računu

I minus po tekućem računu vrsta je gotovinskoga kredita koji većina banka odobrava automatski, bez zahtjeva korisnika, odmah nakon redovnih primitaka plaće i procjene kreditne sposobnosti.

Mnogi se ponašaju kao da je odobreni minus po tekućem računu novac kojim mogu raspolagati bez previše muke i troška  pa se zbog toga mogu naći problemu. Naime, kamatna stopa po odobrenom prekoračenju  među najvišima je i može biti veća od 10 %, a  obračunava se na osnovu dnevnog stanja duga na tekućem računu. Tačnije, kamatu plaćate za onaj iznos za koji ste u minusu svakog dana. Minus po tekućem računu nikada ne bi smio postati način života i u pravilu, minusom po tekućem računu trebalo bi se koristiti samo u izuzetnim slučajevima i u vrlo kratkom vremenu, kada očekujete vrlo brzo priliv novca  kojim ćete taj minus i pokriti.

Uzimanje stambenog kredita i postizanje financijske odgovornosti cilj je mnogima. Pronalaženje odgovarajuće nekretnine i uzimanje kredita za njezinu kupovinu jedna je od najodgovornijih financijskih odluka u životu i treba joj pristupiti pažljivo.

Kako je vrijeme otplate tih kredita dugo (i do 30 godina), potrebno je više vremena i pažnje da biste shvatili sve uslove i detalje. Naime, nije dovoljno samo baratati kreditnim kalkulatorima i uzimati u obzir iznos kredita već je neophodno proučiti sve detalje u vezi kamatne stope te valute, što je građanima ponekad stvara poteškoće.

Krediti s varijabilnom kamatnom stopom gotovo su uvijek povoljniji (kamatne su stope manje) od onih s fiksnom kamatnom stopom pa građani zaključuju da su prvi povoljniji. Međutim, treba dobro promisliti o tome očekuje li se primjerice rast vrijednosti pojedine valute u idućem razdoblju ili varijabilnog dijela kamatne stope.

Zbog špekulativnog kursa strane valute (primjerice američkog dolara) nakon pet godina otplate rata kredita može znatno narasti (ali i pasti) – ovisno o vrijednosti danih elemenata na tržištu u trenutku traženja kredita.

Različiti krediti imaju različite rizike, koji ponajprije zavise o valuti, ročnosti i načinu promjenjivosti kamatne stope. Svaki potrošač, odnosno korisnik kredita, trebao bi imati sve informacije za procjenu rizika povezanog s kreditnim poslom u koji ulazi. Da biste donijeli dobru odluku o tome koji vam kredit najviše odgovara, informirajte se i razgovarajte sa svojim bankarom kako biste znali tačno na što ćete se obavezati.

Addiko Bank Sarajevo