Informacije o obradi licnih podataka

Informacije o obradi ličnih podataka u akciji „Peugeot finansiranje“

AC Ovnak d.o.o. Vitez u saradnji sa Addiko Bank d.d. Sarajevo ( u daljem tekstu: Banka) vodi akciju „Peugeot finansiranje“ u kojoj zainteresovani kupci mogu izvršiti kupovinu automobila uz kredit dobijen kod Banke. Nakon ostvarenog kontakta sa predstavnicima  AC Ovnak d.o.o. Vitez, zainteresovani kupac automobila može kontaktirati Banku u cilju ugovaranja kredita za kupovinu odabranog modela automobila.
Ovom prilikom zainteresovanim kupcima prezentujemo informacije o obradi ličnih podataka prilikom komunikacije sa  AC Ovnak d.o.o. Vitez i Bankom.
Popunjavanjem predviđene forme na internet stranici Banke https://www.addiko-fbih.ba/addiko-peugeot-finansiranje-vitez/vršite ustupanje svojih ličnih podataka (ime i prezime, broj telefona, e-mail) pravnom licu  AC Ovnak d.o.o. Vitez. Svrha ove komunikacije je pozivanje zainteresovanog kupca od strane  AC Ovnak d.o.o. Vitez, a kako bi se dogovorili uslovi prodaje automobila, odnosno zaključivanja ugovora o kupoprodaji.
Banka u ovoj fazi komunikacije kupca i  AC Ovnak d.o.o. Vitez ne vrši obradu navedenih ličnih podataka.
Banka u ovoj fazi lične podatke obrađuje samo pod uslovom da je kupac dao saglasnost za obradu ličnih podataka, odnosno da je označio polje „Saglasnost za svrhe direktnog marketinga“. U ovom slučaju, obrada ličnih podataka od strane Banke se vrši u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011-u daljem tekstu: Zakon).
Nakon odluke kupca o kupovini automobila, te izražene volje za kreditiranjem kod Addiko Bank d.d. Sarajevo, Banka kao kontrolor, u redovnom kreditnom procesu vrši obradu ličnih podataka kupca, u skladu sa članom 6., stav 1. tačka a) i b) Zakona.
Više informacija o obradi ličnih podataka prilikom ugovaranja usluge kredita, kreditnih kartica i prekoračenja po tekućem računu možete dobiti na internet stranici Banke. Ukoliko želite znati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-fbih.ba/o-nama/informacije-o-obradi-licnih-podataka/ ili kontaktirajte Službenika za zaštitu ličnih podataka na dpo.absa@addiko.com, kao i na broj telefona: 0800 20 206.

Addiko Bank Sarajevo