Obrasci

Kamatna stopa ovisi o namjeni, roku otplate, bonitetu, ponuđenom osiguranju, ukupnom poslovanju klijenta s Bankom i o tržišnim uvjetima. Moguće je i kreditiranje u obliku dopuštenog prekoračenja, tzv. minusa po žiro računu.
Ovisno o namjeni, krediti se odobravaju na rok otplate do 10 godina. Minimalni iznos kredita nije određen, a maksimalni iznos je definiran bonitetom klijenta i ponuđenim osiguranjem.

Kako bi se procedura obrade kredita pojednostavnila i ubrzala, izradili smo standardni obrazac kreditnog zahtjeva uz popis potrebne dokumentacije, kojeg možete otisnuti s naših web stranica ili preuzeti u najbližoj poslovnici Banke.
Brzina obrade kreditnog zahtjeva ovisi o kompletnosti dostavljenih dokumenata.
Zbog velikog interesa za sve kreditno-garancijske poslove, prednost kod obrade zahtjeva imaju postojeći klijenti s domaćim i deviznim platnim prometom kod Addiko Bank d.d.

Kod odobrenja kredita obračunavaju se i naplaćuju jednokratni troškovi obrade sukladno Tarifi Banke.

Jednokratni troškovi obrade kredita
do 12 mjeseci (uključivo i 12 mjeseci)   0,50% do 2,50%, min.200,00 KM
preko 12 mjeseci 0,50% do 2,50%, min.200,00 KM
Naknada za vođenje kreditnog računa za sve novoplasirane dugoročne kredite3,00 KM za svaki mjesec otplate
jednokratno,unaprijed
  • Krediti s rokom dospijeća do 1 godine otplaćuju se po dospijeću ili u mjesečnim odnosno kvartalnim anuitetima. Način otplate prilagođava se predviđenom priljevu novca na račun klijenta. Krediti s dužim rokovima otplate otplaćuju se u anuitetima.
  • Krediti za obrtna sredstva doznačuju se na račun poduzeća. Namjenski krediti isplaćuju se u skladu s namjenom (plaćanje prodavatelju prema kupoprodajnom ugovoru, doznake u inozemstvo, plaćanje izvođaču radova prema obračunskim situacijama).
  • Naknada za prijevremenu otplatu kredita na iznos stanja duga:   U procentualnom iznosu maksimalno do iznosa koji je primjenjivan prilikom obrade kredita. Osnovicu za obračun čini ostatak  duga    (nedospjela glavnica) na dan prijevremene otplate.
  • Naknada za djelomičnu otplatu glavnice kredita: Naknada se obračunava sukladno procentualnom iznosu naknade za obradu kredita koji se primjenjivao prilikom obrade kredita. Osnovicu za obračun naknade čini iznos koji se uplaćuje.
  • Naknada za nepovučene plasmane (dugoročni krediti u tranšama, overdraft kredite, revolving kredit i okvire za financijsko praćenje): Obračunava se mjesečno po stopi 2% godišnje na neiskorišteni kredit, overdraft, revolving kredit i stanje okvira za finansijsko praćenje.

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".