Obrasci

Kamatna stopa ovisi o namjeni, roku otplate, bonitetu, ponuđenom osiguranju, ukupnom poslovanju klijenta s Bankom i o tržišnim uslovima. Moguće je i kreditiranje u obliku dopuštenog prekoračenja, tzv. minusa po žiro računu.
Ovisno o namjeni, krediti se odobravaju na rok otplate do 10 godina. Minimalni iznos kredita nije određen, a maksimalni iznos je definisan bonitetom klijenta i ponuđenim osiguranjem.

Kako bi se procedura obrade kredita pojednostavnila i ubrzala, izradili smo standardni obrazac kreditnog zahtjeva uz popis potrebne dokumentacije, kojeg možete odštampati sa naše web stranice ili preuzeti u najbližoj poslovnici Banke.
Brzina obrade kreditnog zahtjeva ovisi o kompletnosti dostavljenih dokumenata.
Zbog velikog interesa za sve kreditno-garancijske poslove, prednost kod obrade zahtjeva imaju postojeći klijenti s domaćim i deviznim platnim prometom kod Addiko Bank d.d.

Kod odobrenja kredita obračunavaju se i naplaćuju jednokratni troškovi obrade u skladu sa Tarifom Banke.

Jednokratni troškovi obrade kredita
do 12 mjeseci (uključivo i 12 mjeseci)   0,50% do 2,50%, min.200,00 KM
preko 12 mjeseci 0,50% do 2,50%, min.200,00 KM
Naknada za vođenje kreditnog računa za sve novoplasirane dugoročne kredite3,00 KM za svaki mjesec otplate
jednokratno,unaprijed
  • Krediti sa rokom dospijeća do 1 godine otplaćuju se po dospijeću ili u mjesečnim odnosno kvartalnim anuitetima. Način otplate prilagođava se predviđenom prilivu novca na račun klijenta. Krediti sa dužim rokovima otplate otplaćuju se u anuitetima.
  • Krediti za obrtna sredstva doznačuju se na račun preduzeća. Namjenski krediti isplaćuju se u skladu sa namjenom (plaćanje prodavatelju prema kupoprodajnom ugovoru, doznake u inostranstvo, plaćanje izvođaču radova prema obračunskim situacijama).
  • Naknada za prijevremenu otplatu kredita na iznos stanja duga:   U procentualnom iznosu maksimalno do iznosa koji je primjenjivan prilikom obrade kredita. Osnovicu za obračun čini ostatak  duga   (nedospjela glavnica) na dan prijevremene otplate.
  • Naknada za djelomičnu otplatu glavnice kredita: Naknada se obračunava sukladno procentualnom iznosu naknade za obradu kredita koji se primjenjivao prilikom obrade kredita. Osnovicu za obračun naknade čini iznos koji se uplaćuje.
  • Naknada za nepovučene plasmane (dugoročni krediti u tranšama, overdraft kredite, revolving kredit i okvire za finansijsko praćenje): Obračunava se mjesečno po stopi 2% godišnje na neiskorišteni kredit, overdraft, revolving kredit i stanje okvira za finansijsko praćenje.

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo