Kratkoročni krediti-overdraft

Kratkoročni kredit – overdraft  – prekoračenje po transakcijskom računu

Overdraft vam omogućava veliku fleksibilnost u poslovanju, odnosno u upravljanju likvidnošću.
Namijenjen je firmama koje imaju povremene potrebe za obrtnim sredstvima. Kamata se obračunava dnevno na iznos iskorištenog overdrafta, a naplata kamate vrši se automatski zadnji dan u mjesecu.

  • Iznos: prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim osiguranjem
  • Svrha kredita: za održavanje tekuće likvidnosti
  • Trajanje kredita: do 12 mjeseci
  • Povrat kredita: prema mogućnosti klijenta (svaka uplata na transakcioni račun automatski umanjuje saldo kredita)

Kratkoročni krediti (sa anuitetskim povratom ili sa jednokratnim povratom)

  • Iznos: prema vašem zahtjevu, definisan je bonitetom i ponuđenim osiguranjem
  • Svrha kredita: Za obrtna sredstva i tekuću likvidnost
  • Trajanje kredita: do 12 mjeseci
  • Povrat kredita: u jednakim anutetima (mjesečnim, tromjesečnim) ili jednokratno po dospijeću

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo