Sprječavanje pranja novca

Addiko banka  je poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma organizovala u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti, Pravilnikom za provedbu Zakona; Odlukom o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti kao i internim politikama grupacije kojoj pripada.

Naša temeljna zadaća je prepoznati, spriječiti, onemogućiti i otkloniti nezakonite, kriminalne aktivnosti u finansijskim tokovima u našoj banci.

Primjenjujemo pojačane mjere pažnje uvažavajući sve poznate modele i tehnike pranja novca i finansiranja terorizma, posebno jačajući svijest zaposlenika  i aktivnosti monitoringa zbog opasnosti od finansiranja terorističkih aktivnosti uvažavajući geografski i demografski položaj BIH i rastuću opasnost od finansiranja terorističkih aktivnosti.
AML_Wolfsberg_Questionnaire_ABSA

Želite nas upoznati?

Upoznajte našu upravu

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Sarajevo