Okvir za finansijsko praćenje

Okvir za finansijsko praćenje – kratkoročni krediti, overdraft, revolving krediti, dugoročni krediti, garancije i akreditivi

Okvir za finansijsko praćenje je posebna vrsta bankarskog proizvoda u formi okvirnog ugovora po kojem je komitentu omogućeno da koristi različite  bankarske proizvode (kratkoročni krediti, overdraft, revolving krediti, dugoročni krediti, garancije i akreditivi). Ukupan iznos  proizvoda korištenih u bilo kom trenutku po Okviru za finansijsko praćenje ne smije premašiti inicijalno odobreni iznos Okvira, ali se svakim smanjenjem postojećih obaveza (povrat kredita, isknjiženje garancije ili akreditiva) ponovo stvara prostor za korištenje novih proizvoda do odobrenog iznosa.

Iznos: prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim osiguranjem
Svrha: za održavanje tekuće likvidnosti
Trajanje: do 7 godina

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo