Štedite uz fiksne kamatne stope i obročne mjesečne ili tromjesečne uplate

  • Fiksna kamatna stopa
  • Maksimalni iznos inicijalnog uloga je 100.000 KM / 50.000 EUR / 50.000 USD
  • Uplate mogu biti mjesečne ili tromjesečne
  • Minimalne mjesečne i tromjesečne uplate i minimalni inicijalni ulog po Addiko štednji s premijom je 40 KM/20  EUR /20 USD
  • Maksimalni iznos Addiko štednje s premijom po klijentu je 200.000 KM/100.000 EUR/100.00 USD
  • Premija se obračunava na ukupan iznos kamate po isteku oročenja i pripisuje se ulogu, a isplaćuje Vam se samo ukoliko su uplate na štedni račun bile izvršene svaki mjesec.

Pregled kamatnih stopa po valutama i rokovima↓

Valuta /rok12 mjeseci24 mjeseca36 mjeseci48 mjeseci60 mjeseci
KM / EUR/USD0,90%1,20%1,20%1,20%1,20%
EKS1,04%1,39%1,39%1,39%1,39%
Premija15%15%15%15%15%

Efektivne kamatne stope (EKS) su izračunate za mjesečne uplate 100 KM / 100 USD bez troškova klijenta. Iskazane efektivne kamatne stope važeće su na dan izračuna.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćenje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

 

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Addiko Bank Sarajevo