Preko 70% klijenata već podnijelo zahtjev za konverziju

Rok za podnošenje zahtjeva za konverziju 31.07.

  • Na nivou BiH konverzija ili zatvaranje kredita uz umanjenje dugovanja već je provedena za više od polovine od postojećih 5.182 klijenta
  • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka omogućile su klijentima, korisnicima kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima, da do 31. 07. 2016. podnesu zahtjev za konverziju.
  • Sa 30.06.2016. u dvije Hypo banke u BiH, 2.972 zahtjeva su već realizirana ili su u završnoj fazi realizacije.

04.07.2016. – Postupajući odgovorno, Hypo banke u BiH donijele su odluku da produže rok do kojega klijenti sa kreditima vezanim klauzulom za CHF-ove mogu podnijeti zahtjev za konverziju. Planirani završetak procesa konverzije bio je početak jula, no uzevši u obzir veliki broj pristiglih zahtjeva, ali i dodatno interesovanje za konverziju, rok za podnošenje zahtjeva produžen je na 31.07.2016. godine.
Na nivou BiH, zaključno sa 30.06.2016. godine, 3.698 klijenata, što je 71% od ukupno 5.182 klijenta korisnika ovih kredita, je već podnijelo zahtjev za konverziju. Od ovoga broja, 2.972 zahtjeva su već realizirana ili su u završnoj fazi realizacije – klijenti su uradili konverziju ili zatvaranje kredita uz umanjenje duga.

U Federaciji BiH 1.487 ili 58% klijenata Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. je podnijelo zahtjev, a realizirano je ili je u završnoj fazi realizacije 1.127 zahtjeva.
U Republici Srpskoj status je kako slijedi: 2.211 ili 84% klijenata Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka  je podnijelo zahtjev, a realizirano je ili je u završnoj fazi realizacije 1.845 zahtjeva.
Iako je kroz odluku i pravno mišljenje Vrhovnog suda FBiH banka dobila potvrdu svojih ranijih pravnih stajališta da su krediti u skladu sa zakonima, proces konverzije je nastavljen. I banke i mjerodavne institucije stava su kako je ovakvo rješenje jedino ispravno te fer i korektno. Također, banke su i dalje stava kako je bilo kakva konverzija kroz zakonsko rješenje  koja bi podrazumijevala retroaktivnost, bilo po obuhvatu klijenata ili po kursu temeljem koje bi se radila, neustavna, neprihvatljiva i neodrživa.

Konverzija po modelu ponuđenom u martu ove godine uz umanjenje potraživanja za 30% odnosno 50%, konverziju i fiksnu kamatnu stopu od 5,99% ima punu podršku i vlasnika Advent International i EBRD-a.
Pravo na smanjenje duga imaju i klijenti čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koje je pokrenula banka. Klijenti, također, imaju i mogućnost smanjenja dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita.
Uvjereni smo da je ovo put za konačno rješavanje pitanja kredita sa valutnom klauzulom u CHF u BiH i stoga još jednom pozivamo sve klijente koji to još nisu učinili da razmotre ovu ponudu.

Addiko Bank Sarajevo