Preko 70% klijenata već podnijelo zahtjev za konverziju

Rok za podnošenje zahtjeva za konverziju 31.07.

  • Na nivou BiH konverzija ili zatvaranje kredita uz umanjenje dugovanja već je provedena za više od polovine od postojećih 5.182 klijenta
  • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka omogućile su klijentima, korisnicima kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima, da do 31. 07. 2016. podnesu zahtjev za konverziju.
  • Sa 30.06.2016. u dvije Hypo banke u BiH, 2.972 zahtjeva su već realizirana ili su u završnoj fazi realizacije.

04.07.2016. – Postupajući odgovorno, Hypo banke u BiH donijele su odluku da produže rok do kojega klijenti sa kreditima vezanim klauzulom za CHF-ove mogu podnijeti zahtjev za konverziju. Planirani završetak procesa konverzije bio je početak jula, no uzevši u obzir veliki broj pristiglih zahtjeva, ali i dodatno interesovanje za konverziju, rok za podnošenje zahtjeva produžen je na 31.07.2016. godine.
Na nivou BiH, zaključno sa 30.06.2016. godine, 3.698 klijenata, što je 71% od ukupno 5.182 klijenta korisnika ovih kredita, je već podnijelo zahtjev za konverziju. Od ovoga broja, 2.972 zahtjeva su već realizirana ili su u završnoj fazi realizacije – klijenti su uradili konverziju ili zatvaranje kredita uz umanjenje duga.

U Federaciji BiH 1.487 ili 58% klijenata Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. je podnijelo zahtjev, a realizirano je ili je u završnoj fazi realizacije 1.127 zahtjeva.
U Republici Srpskoj status je kako slijedi: 2.211 ili 84% klijenata Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka  je podnijelo zahtjev, a realizirano je ili je u završnoj fazi realizacije 1.845 zahtjeva.
Iako je kroz odluku i pravno mišljenje Vrhovnog suda FBiH banka dobila potvrdu svojih ranijih pravnih stajališta da su krediti u skladu sa zakonima, proces konverzije je nastavljen. I banke i mjerodavne institucije stava su kako je ovakvo rješenje jedino ispravno te fer i korektno. Također, banke su i dalje stava kako je bilo kakva konverzija kroz zakonsko rješenje  koja bi podrazumijevala retroaktivnost, bilo po obuhvatu klijenata ili po kursu temeljem koje bi se radila, neustavna, neprihvatljiva i neodrživa.

Konverzija po modelu ponuđenom u martu ove godine uz umanjenje potraživanja za 30% odnosno 50%, konverziju i fiksnu kamatnu stopu od 5,99% ima punu podršku i vlasnika Advent International i EBRD-a.
Pravo na smanjenje duga imaju i klijenti čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koje je pokrenula banka. Klijenti, također, imaju i mogućnost smanjenja dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita.
Uvjereni smo da je ovo put za konačno rješavanje pitanja kredita sa valutnom klauzulom u CHF u BiH i stoga još jednom pozivamo sve klijente koji to još nisu učinili da razmotre ovu ponudu.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".