Addiko Bank i Razvojna banka FBiH partneri u jednostavnijem finansiranju za vrijeme krize

Addiko Bank dd Sarajevo i Razvojna banka Federacije BiH potpisale su ugovor o poslovnoj saradnji, kojim je regulisano učešće Banke u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, a u cilju provođenja pomoći Vlade Federacije BiH privrednicima i obrtnicima od negativnih efekata pandemije COVID-19. Razvojna banka FBiH će, u ime Federacije BiH, izdavati garancije Garancijskog fonda Addiko banci i drugim komercijalnim bankama, kao instrument obezbjeđenja 50 posto glavnice kredita koji Banka odobri svom klijentu.

„Od samih početaka pandemije COVID-19, svjesni njenih rizika i posljedica, Addiko Bank je bila partner svojim klijentima, kontinuirano tražeći i implementirajući rješenja za zdravlje i dobrobit svojih klijenata. Zadovoljstvo mi je što smo u prilici podržati privrednike i na ovaj način, a ova saradnja jasno ilustruje naše dalje zalaganje za osnaživanje kreditnog potencijala pravnih lica i poboljšanje uslova za održivi razvoj privrede i zapošljavanje“ istakla je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank dd Sarajevo.

“S obzirom na to da je ukupna finansijska korist Garancijskog fonda na krajnjem korisniku sigurni smo da će se ovaj instrument Vlade Federacije BiH pokazati kao vrlo efikasan i od pomoći privrednicima i obrtnicima u otežanim okolnostima rada zbog pojave pandemije virusnog oboljenja COVID-19. Kroz ovaj instrument Vlada Federacije BiH je prepoznala stvarnu potrebu privrednika jer, pored finansijske pomoći (povoljni uslovi kredita), privrednicima kroz garancije Garancijskog fonda Federacija BiH garantuje za kreditna zaduženja. Mene, kao v.d. predsjednika Uprave, dodatno raduje činjenica što je ovaj važan i bitan projekat Vlade Federacije BiH za pomoć privrednicima i obrtnicima povjeren Razvojnoj banci Federacije BiH.“, istakao je dr. sc. Semir Fejzić, v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH.

Od marta ove godine, Addiko Bank je implementirala i organizovala niz aktivnosti umjerenih ka ublažavanju negativnih efekata pandemije, uključujući pomoć zajednici, olakšice za klijente, ali i preduzimanje epidemioloških mjera radi maksimalne zaštite zaposlenika i klijenata. Sa veoma snažnom kapitalnom bazom i izvorima finansiranja, Addiko Bank nastavlja sklapati nova partnerstva u cilju prevazilaženja krize.

Addiko Bank Sarajevo