Addiko Bank Sarajevo se uključila u projekat dualnog obazovanja u Kantonu Sarajevo

Addiko Bank Sarajevo je od ove godine dio projekta dualnog obrazovanja koji provodi Srednja ekonomska škola u Sarajevu uz podršku Privredne komore Njemačke. Ovaj model obrazovanja, koji je zaživio prije nekoliko godina, akcenat stavlja na praksu učenika, koji u zavisnosti od uzrasta borave dva ili tri dana u banci, rade sa svojim mentorima i aktivno se pripremaju za zapošljavanje nakon završetka školovanja. Dodatna pogodnost ovog modela je što učenici, osim sticanja praktičnih znanja i vještina, zarade i džeparac koji im olakšava školovanje.

„Sa zadovoljstvom smo se odazvali pozivu Ekonomske škole i otvorili naša vrata ovom projektu. Nadam se da ćemo u narednom periodu proširiti našu saradnju i omogućiti većem broju učenika praktičan rad u banci“, izjavila je Suzana Tihi Babić, direktorica Odjela Upravljanja ljudskim resursima u Addiko Bank Sarajevo.

„Dualnog obrazovanja u našoj školi ne bi bilo bez banka, koje su naši partneri u realizaciji ovog projekta, na čemu smo im posebno zahvalni. Naša djeca zahvaljujući njima, dobivaju tržišno korisna znanja i vještine, te su puno spremniji za posao, nego što je to slučaj u klasičnom načinu obrazovanja. Još jednom bih se zahvalila svim bankama koje podržavaju ovaj projekat, te pozvala one koje nisu još uvijek uključene da nam se pridruže“, istakla je Amira Kadrispahić, direktorica Srednje ekonomske škole Sarajevo.

Sjediste Addiko Banke U Sarajevu

Addiko Bank Sarajevo