Addiko bank spremna potpisati Memorandum ako većina aktivnih korisnika CHF kredita podržava prijedlog UKK Švicarac

11.01.2018. – Povodom zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u vezi sa rješavanjem pitanja kredita sa valutnom kaluzulom u CHF kroz potpisivanje Memoranduma između banke i UKK Švicarac, Addiko bank d.d. je uputila dopis Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

U dopisu je naglašena spremnost Addiko Bank d.d. Sarajevo na potpisivanje Memoranduma pod uslovima koje je definiralo UKK Švicarac, uz neophodnu podršku najmanje 90 posto korisnika aktivnih kredita, jer se radi o dobrovoljnom rješenju, koje treba obavezati obje strane, tj. Banku i klijente. Prema podacima dostavljenim od UKK Švicarac, samo 223 korisnika aktivnih kredita, odnosno oko 30%, su saglasna sa ovim prijedlogom, što nije dovoljno za cjelovito rješenje.

Ugovori o kreditu su regulisani obligacionim pravom, koje, pored ostalog, podrazumijeva i saglasnost obje strane za promjenu ugovornih odredbi. Dakle, ni mi, ni Udruženje zakonski ne možemo nametati rješenja na koja klijenti koji su ugovorili kredit ne pristaju. Naša je želja riješiti ovo pitanje jedinstveno za sve klijente. Potpisivanje Memoranduma sa Udruženjem koje predstavlja samo manji dio korisnika aktivnih kredita sa CHF valutnom klauzulom, ne bi riješilo ovo pitanje, već bi dovelo do većih problema što je neprihvatljivo, stav je Uprave Addiko banke.

Podsjećamo da Addiko bank d.d. Sarajevo od početka svog rada nastoji riješiti ovo naslijeđeno pitanje. To je bio i ključni razlog ponude dobrovoljne konverzije kredita, uz otpis od 30, odnosno 50 posto duga, te fiksnu kamatnu stopu od 5,99% i period otplate u skladu sa mogućnostima klijenta, što je velika većina klijenata i prihvatila. Danas, kao rezultat toga imamo oko 700 aktivnih kredita sa valutnom klauzulom u CHF u Addiko Bank dd Sarajevo. U BiH je ukupno bilo odobreno oko 12.500 kredita sa CHF valutnom klauzulom.

Addiko Bank Sarajevo