Addiko banka finansira nabavku GPS narukvica za djecu sa autizmom

Sarajevo, 24.05.2018. – Predstavnici Addiko banke i Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju “Colibri” potpisali su memorandum o saradnji, koji podrazumijeva zajedničko djelovanje u procesu nabavke GPS narukvica za djecu sa poremećajima iz autističnog spektra. Ovim je problem lociranja, odnosno prevencije nestanka i gubljenja djece riješen za barem 200 mališana u Bosni i Hercegovini. Banka će finansirati nabavku GPS narukvica, čija će se podjela realizovati u koordinaciji sa Udruženjem Colibri na teritoriji BiH.

“Roditelji ove djece pokušavaju institucionalno riješiti pitanje nabavke GPS narukvica, kako bi i trebalo. Dok se ovo pitanje ne riješi institucionalno, mi smo odlučili reagovati i odvojiti finansijska sredstva za nabavku GPS narukvica za najugroženiju djecu”, izjavila je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko banke. “Udruženje Colibri je naš partner koji će nas povezati sa ostalim udruženjima koja okupljaju ovu djecu, kako bismo zaista došli do djece iz cijele Bosne i Hercegovine koja trebaju narukvice”, dodala je Pašić.

“U ime roditelja želim se zahvaliti Addiko banci koja će finansirati nabavku GPS narukvica, kako bismo barem djelomično riješili ovaj problem koji će se u konačnici morati riješiti institucionalno. Ovo bezuspješno pokušavamo već dvije godine, jer su ove narukvice našoj djeci zaista neophodne. Prema statističkim podacima oko 70% njih barem se jednom u životu udalje od kuće, nesvjesni opasnosti koje vrebaju”, izjavila je Aida Hrnjić, predsjednica Udruženja Colibri. “Namjera nam je da djeca iz više gradova i mjesta u BiH, posebno iz ruralnih područja,  dobiju GPS narukvice, kako bismo preduprijedili tragične slučajeve kakav je nedavno bio slučaj dječaka Konstantina”, naglasila je Hrnjić.

GPS narukvice bi trebale biti kategorisane kao ortopedsko pomagalo za djecu sa poremećajem iz autističnog spektra, za što će se Udruženje Colibri zalagati u narednom periodu. Ovim bi se sistemski riješio problem finansiranja GPS narukvica, a roditeljima ove djece barem malo olakšala svakodnevna borba.

Donaciju će zajednički realizovati Addiko Bank dd Sarajevo i Addiko Bank ad Banja Luka.

Addiko Bank Sarajevo